Hrvatsko botaničko društvo

BILJKA MJESECA

Za vas pišu: Mario Dumančić i Pero Perić

Kolovoz

2021.

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae
Znanstveni naziv: Plantago
Viša klasifikacija: Trpučevke

Kategorija: Rod 

Uskolisni trputac je biljka visine 10-30 cm. Suličasti, dugi listovi imaju isključivo paralelnu nervaturu koja se spaja na vrhu lista. Organizirani su na razini tla u rozetu. Cvat se formira na dugoj stabljici a cvjetovi su mali, bijele do blijedosmeđe boje. Plod je smeđe boje, a sjemenka se nalazi u kapsuli.

Srpanj

2021.

Hyperici perforatum L., Hypericaceae
Znanstveni naziva:
Viša klasifikacija:

Rod:

Gospina trava jako je raširena biljna vrsta, koja raste na različitom tlu (livadama, šikarama, uz putove…). Rasprostranjena je po cijeloj Europi, Aziji i Americi. U ljekovite svrhe koriste se list i cvijet koji se ubiru u doba cvatnje, ali prije zametnutih plodova. Od djelatnih tvari koje se nalaze u biljci najznačajnije su: hipericin, pseudohipericin, flavonoidi (rutin, hiperozid, kvercetin). Hipericin ima fotosenzibilizirajuće djelovanje.