Botanička Biblioteka

Preporuke Botaničkog društva

Sukladno Pravilniku o unutarnjem poslovanju Društva, autori (koji moraju biti redoviti članovi Društva) koji žele da njihove publikacije dobiju oznaku „Preporuka HBoD-a“ te žele koristiti logotip Društva u svrhu promocije, moraju poslati pismeni ili elektronični upit Upravnom odboru društva na hbod.botanic@gmail.com. Publikacije prolaze recenziju unutar Društva, na temelju koje se donosi odluka o davanju preporuke.

Najnovija preporuke Botaničkog društva

ovdje se nalaze najnovije preporuke knjiga za 2021. godinu

Izdanja 2020.

Izdanja 2018.

Izdanja 2017.

Izdanja 2016.

Izdanja do 2016..

IZDANJA 2019.

Drveće i grmlje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

Autori:  Dario Kremer i Krešimir Čulinović

Izdavač: Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“

Godina: 2019.

Broj stranica: 464

Nakladnik knjige je Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“. Tisak je obavila firma Denona d. o. o, Zagreb, 1919. godine.
Nakon uvoda (autorjeKrešimirČulinović), značajno poglavlje Botanički podatci. Glavni dio knjige je Pregled biljnih vrsta, autor je Dario Kremer, obuhvaća 400 stranica teksta i brojnih fotografija.

Biljni svijet Premužićevce staze na Velebitu

Autor:

Dario Kremer, Ana Brkljačić, Marko Randić

Izdavač: Javna ustanova „Park prirode Velebit“ i Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

Godina: 2019.

Broj stranica: 743

Pomoću knjige Biljni svijet Premužićeve staze ljubitelji prirode neke će vrste moći odmah lako uočiti i prepoznati, kao što je, primjerice, naočita „roža“ – planinski kotrljan, koji svojom ametistnom „krunom“ cvata kraljuje u Rožanskim kukovima. Na druge će vrste možda i nehotice zagaziti nogom jer Premužićeva staza je kamenita, a u njenim pukotinama rastu i pojedine rijetke endemične vrste kao što je hrvatska gušarka. Za druge će se vrste morati potruditi jer su teško zamjetljive kao, primjerice, neke vrste trava, šaševa i dr.