Botanička Biblioteka

Preporuke Botaničkog društva

Sukladno Pravilniku o unutarnjem poslovanju Društva, autori (koji moraju biti redoviti članovi Društva) koji žele da njihove publikacije dobiju oznaku „Preporuka HBoD-a“ te žele koristiti logotip Društva u svrhu promocije, moraju poslati pismeni ili elektronični upit Upravnom odboru društva na hbod.botanic@gmail.com. Publikacije prolaze recenziju unutar Društva, na temelju koje se donosi odluka o davanju preporuke.

Najnovija preporuke Botaničkog društva

ovdje se nalaze najnovije preporuke knjiga za 2021. godinu

Izdanja 2020.

Izdanja 2019.

Izdanja 2018.

Izdanja 2017.

Izdanja 2016.

Izdanja do 2016..

Flora Croatica – Vaskularna flora Republike Hrvatske 1

Autor: Toni Nikolić

ISBN: 9789533641010

Jezik: Hrvatski

Biblioteka: Alfa d.d

Godina izdanja: 2020

Izrada svake nacionalne Flore, pa tako i ove, akumulacija je botaničkih znanja koja sežu, bez pretjerivanja, više stoljeća unatrag. Spoznaje o taksonomiji, raznolikosti, rasprostranjenosti, biologiji i ekologiji vrsta, (…) objavljuju se stoljećima. Floru Hrvatske obrađuju generacije botaničara, različitih nacionalnosti, u različitim političkim okruženjima, na različitim jezicima, te marljivo slažu, sloj po sloj, temelje onoga što danas znamo.

Flora Croatica izrađena je kao četverovolumensko djelo na više od 2400 stranica, s otprilike 13 000 grafičkih priloga, kazalom s c. 24 000 ulaznih jedinica te popisom literature s više od 1400 bibliografskih jedinica.

U knjigama su objedinjene temeljne spoznaje o raznolikosti biljaka Hrvatske uz sadržane brojne informacije različite namjene.

Sadrži uvodne dijelove s 13 glavnih poglavlja i 22 potpoglavlja, uključujući i literaturu za cjelokupnu Floru, te opće kazalo za sve volumene koje omogućuje snalaženje na temelju svih sadržanih znanstvenih naziva (validna imena, hibridi, kultivari i dr.), sinonima, normativnih hrvatskih naziva i svih ostalih hrvatskih naziva.

Flora Croatica – Vaskularna flora Republike Hrvatske 2

Autor: Toni Nikolić

ISBN: 9789533642901

Jezik: Hrvatski

Biblioteka: Alfa d.d

Godina izdanja: 2020

Vol. 2 sadrži ključeve za determinaciju s pratećim podatcima za sve porodice i skupine unutar papratnjača (Equisetidae, Lycopodiidae, Ophyoglossidaem Polypodiidae), golosjemenjača (Cycadidae, Ginkgooidae, Gnetidae, Pinidae) i dijela kritosjemenjača (Magnoliidae – porodice abecednim slijedom A – FAB) s volumenskim kazalom za rodove i porodice.

Flora Croatica – Vaskularna flora Republike Hrvatske 3

Autor: Toni Nikolić

ISBN: 9789533642918

Jezik: Hrvatski

Biblioteka: Alfa d.d

Godina izdanja: 2020

Sadrži ključeve za determinaciju s pratećim podatcima za većinu kritosjemenjača (Magnoliidae – porodice abecednim slijedom FAG – ZYG) s volumenskim kazalom za rodove i porodice.

Flora Croatica – Vaskularna flora Republike Hrvatske 4

Autor: Toni Nikolić

ISBN:9789533641409

Jezik: Hrvatski

Biblioteka: Alfa d.d

Godina izdanja: 2020

Četvrti i posljednji dio izdanja Flora Croatica namijenjen je upotrebi na terenu i drugdje, gdje se korisnik neposredno susreće s pripadnicima flore i želi utvrditi kojoj svojti pripada određena jedinka. Sadrži istovjetnu, ali sažetu, verziju ključeva za determinaciju vaskularne flore Hrvatske iz drugog i trećeg dijela ovog izdanja.