Journals

Journals

Acta Botanica Croatica

en
Časopis je utemeljen 1925. godine pod nazivom Acta Botanica Instituti Botanici Regalis Universitatis Zagrebensis. Pod nazivom Acta Botanica Croatica izlazi od 1957. godine. Objavljuje izvorne znanstvene radove iz botanike, algologije, mikologije, bakteriologije i biljne virologije (floristika, taksonomija, ekologija, citologija, fiziologija, citogenetika, molekularna biologija, paleobotanika). Objavljuje rezultate istraživanja na kopnu (u nizinskim i krškim područjima), u kopnenim vodama, te u Jadranskom i Sredozemnom moru.