Euphorbia dendroides

Undefined
Latinsko Ime: 
Euphorbia dendroides
Localitet : 
otok Vis
Datum: 
Tuesday, November 20, 2012