6HBS

Hrvatsko botaničko društvo organizira i poziva Vas sudjelovati u radu Šestog Hrvatskog botaničkog simpozija koji će se održati 30.-31. kolovoza 2019. u hotelu Esplanade Zagreb u Zagrebu. Cilj Šestog Hrvatskog botaničkog kongresa je promicanje suradnje i razmjene znanstvenih i stručnih spoznaja te iskustava između hrvatskih botaničara i kolega iz drugih zemalja. Glavni ciljevi su poticanje istraživanja nacionalne flore i vegetacije te izdavaštva, međunarodne suradnje, razvoja multidisciplinarne suradnje sa stručnjacima srodih područja i edukacija budućih botaničara, kako iz Hrvatske tako i iz susjednih europskih zemalja, ali i šire. Simpozij će se sastojati od pozvanih plenarnih predavanja, usmenih predavanja, posterskih izlaganja te okruglih stolova. Službeni jezici su hrvatski i engleski.

Domaći autori sažetke pripremaju na hrvatskom ili engleskom jeziku, dok autori drugih govornih područja sažetke pripremaju na engleskom jeziku.

Croatian Botanical Society is pleased to invite you to participate in and contribute to the Sixth Croatian Botanical Symposium which will be held on 30-31 August 2019 in the Esplanade Hotel in Zagreb, Croatia. The purpose of the Sixth Croatian Botanical Symposium is to promote cooperation and exchange of scientific and professional knowledge and experiences among the domestic botanists and colleagues from other countries. The main objectives are encouraging and publishing research of national flora and vegetation, international cooperation, development of multi-disciplinary collaboration with experts from the related research activities, and education of botanists and related experts, highlighting the importance of expertise sharing with colleagues from different countries. The program will include invited plenary lectures, oral and poster presentations, and round tables.

Official languages are Croatian and English. For non-Croatian speakers abstracts are prepared only in English.

http://www.imp-du.com/sesti-hrvatski-botanicki-simpozij/invitation

Kontakt za sadrzaj: 
Nenad Jasprica
Email kontakta: 
nenad.jasprica@unidu.hr
Datum : 
30/08/2019 - 12:00