Acta Botanica Croatica

Časopis je utemeljen 1925. godine pod nazivom Acta Botanica Instituti Botanici Regalis Universitatis Zagrebensis. Pod nazivom Acta Botanica Croatica izlazi od 1957. godine. Objavljuje izvorne znanstvene radove iz botanike, algologije, mikologije, bakteriologije i biljne virologije (floristika, taksonomija, ekologija, citologija, fiziologija, citogenetika, molekularna biologija, paleobotanika). Objavljuje rezultate istraživanja na kopnu (u nizinskim i krškim područjima), u kopnenim vodama, te u Jadranskom i Sredozemnom moru.

Časopis ima međunarodno uredništvo i međunarodnu recenziju rukopisa pisanih isključivo na engleskom jeziku. Od 2000. godine Acta Botanica Croatica izlazi dvaput godišnje (jedan volumen, dva broja).

Časopis citiraju baze: AGRICOLA, BIOSIS, CAB International, EBSCO Publishing, Elsevier BIOBASE, Current Awareness in Plant Science, Scopus, Open Access Journals (DOAJ), Zoological Records, Web of Science – Science Citation Index Expanded. IF = 0.702. Upute autorima, informacije o slanju rukopisa i o radu uredništva možete pronaći na www. abc.botanic.hr ili na http://hrcak.srce.hr/acta-botanica-croatica

Kontakt za sadrzaj: 
Damir Viličić
Email kontakta: 
damir.vilicic@biol.pmf.hr
Datum : 
15/11/2012 - 08:15