Genetska raznolikost hrvatskih endemičnih zvončića roda Campanula (HAZU)

Predloženi projekt sproveo bi se zahvaljujući međunarodnoj suradnji hrvatskih i talijanskih znanstvenika između Hrvatskog botaničkog društva, Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Botaničkog zavoda Sveučilišta u Cataniji te je usmjeren na rješavanje dugogodišnjih nerazjašnjenih taksonomskih i srodstvrnih odnosa među endemičnim vrstama zvončića roda Campanula koje imaju centar svoje raznolikosti na jadransko-apeninskom području.

Dvije molekularne tehnike (sekvenciranje kloroplastnih DNA regija i raznolikost duljina umnoženih fragmenata – AFLP) u kombinaciji s morfološkom karakterizacijom u svrhu određivanja morfološkog stupnja srodnosti ciljanih endemičnih biljnih vrsta, upotrijebit će se za rješavanje prostorne i vremenske evolucije izabranih endemičnih vrsta rodova zvončića (Campanula) s namjerom otkrivanja filogenetske prošlosti, za pronalaženje kriptičnih svojti te za razjašnjavanje filogeografskih odnosa među srodnim vrstama. Također, ciljevi ovog projekta su utvrditi genetsku raznolikost poznatih populacija jadranskih endemičnih zvončića pomoću molekularnih metoda kako bi se mogle provesti bolje i preciznije buduće mjere očuvanja genetskog fonda i zaštite samih endemičnih biljnih vrsta.

Kontakt za sadrzaj: 
Sandro Bogdanović
Email kontakta: 
sbogdanovic@agr.hr
Datum : 
30/08/2013 - 11:00