Glasnik

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva Vol. 4(2) listopad 2016. Može se preuzeti u cjelosti na web stranama časopisa (http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD/default.htm) i u sklopu Portala znanstvenih časopisa republike Hrvatske - Hrčak (http://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod)

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
24/10/2016 - 15:30