Novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika HBoD-a 5(2) 2017. Dostupan je u cijelosti na web stranicama Glasnika (http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD), a u obliku pojedinačnih priloga na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak (http://hrcak.srce.hr/).

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
24/10/2017 - 11:45