Novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika HBoD-a 6(1) 2018. Dostupan je u cijelosti na web stranicama Glasnika (http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD/default.htm) i a u obliku pojedinačnih priloga na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15879)

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
26/03/2018 - 12:30