Novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva 6(2) 2018. Može se preuzeti u cjelosti na web stranama časopisa (http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD/) i u sklopu Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak (http://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod).

Kontakt za sadrzaj: 
Sandro Bogdanović
Email kontakta: 
sbogdanovic@agr.hr
Datum : 
30/10/2018 - 09:15