Inventarizacija i fotodokumentacija flore uz poučnu stazu „Leska“ (NP Risnjak)

Projektni zadatak Inventarizacije i fotodokumentacije flore uz poučnu stazu Leska realizirao bi se u okviru projekta "Očuvajmo zajedno život i bogatstvo prirode za buduće generacije" (Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013) u kojem je Javna ustanova Nacionalni park Risnjak projektni partner. Provedba zadatka rezultirala bi popisom vaskularne flore uz poučnu stazu i fototekom koji bi u konačnici predstavljali građu za izradbu stručno-edukativne publikacije Floristički vodič za poučnu stazu „Leska“ Nacionalnog parka Risnjak.

Kontakt za sadrzaj: 
Mirjana Vrbek
Email kontakta: 
mirjana.vrbek@hpm.hr
Datum : 
20/11/2012 - 14:15