Novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva 3(3) 2015. Može se preuzeti u cjelosti na web stranama časopisa (http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD/), a za koji dan i pojedinačni prilozi u sklopu Portala znanstvenih časopisa republike Hrvatske - Hrčak (http://hrcak.srce.hr).

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
07/01/2016 - 17:45