Novi broj Glasnika HBoD-a

Poštovane članice i članovi HBoD-a, Objavljen je novi broj Glasnika HBoD-a koji je dostupan na linkovima Hrčka: http://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod te stranicama časopisa: http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD/.

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
06/03/2015 - 17:45