OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA (KEC)

Inventarizacija vaskularne flore za potrebe realizacije projekta Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske - Očuvanja krških ekoloških sustava (KEC), jedna je od najvećih, ako i ne i najveća takva inventarizacija poduzeta na području Hrvatske. Po prvi puta, sustavna i moderna, s usklađenom metodologijom i dogovorenim standardima, adekvatnom opremom i sredstvima, uz suradnju velikog broja pojedinaca i ustanova generirati će veliku količinu kvalitetnih florističkih podataka. Ovi floristički podaci, ne samo da će biti važan alat u upravljanju zaštićenim područjima, najljepšim djelovima nacionalne prirodne baštine, već su vrlo značajan prilog poznavanju nacionalne flore u cjelini. Suvremene metode sabiranja i obrade podatak imaju, također, i značajan znanstveni potencijal.

Ove Smjernice su dokument kojem je cilj na sveobuhvatan način i što preciznije definirati sve potrebne elemente i detalje ove djelatnosti. Iako se može, na trenutke, učiniti da su pojedini dijelovi nepotrebno obrazlagani i dobro znani floristima, ne treba smetnuti s uma da Smjernice trebaju u vremenu koje dolazi biti uputa i za one kojima cijela tematika i nije tako bliska, a htjeli bi ovome poslu pristupiti na adekvatan način (stručne službe javnih ustanova, nadležna ministarstva, pa i studenti odgovarajućih studijskih profila).

Dobar dio teksta je već ranije objavljen u različitim formama, te je ovdje više ili manje prilagođen. Dobar dio materijala predstavlja ispise iz baze podataka CROFlora, a dio materijala je sabran upravo za potrebe KEC-a. Neki su djelovi, međutim, autorski.

Tekst se sastoji iz tri glavna dijela. U kratkom prvom djelu, “Uvodu”, su dane osnovne informacije o samom projektu, kao okviru za ostale djelatnosti. U drugom djelu “Standardi i metode” korak po korak, opisane su aktivnosti koje pojedinac treba provesti na terenu kako bi bili ispunjeni ciljevi i svrha rada. Ovi su djelovi teksta namjerno kratki i koncizni, kako se ne bi izgubila osnovna nit. Svi su prateći materijali usko povezani s stanardima i metodama, dani u trećem i najobimnijem dijelu, “Prilozima”, njih ukupno 16.

Pojedini dijelovi teksta nisu dovršeni jer ovise o drugim komponentama projekta (npr. pravovremena nabava opreme, kartografske podloge i dr.). 

S obzirom da je struktura Smjernica modularna, ovisno o napretku projekta, pojedini se dijelovi lako mogu zamijeniti ili nadopuniti novijim inačicama, osobito prilozi.

doc. dr. Toni Nikolić 20. lipnja 2003., Zagreb

Kontakt za sadrzaj: 
Toni Nikolić
Email kontakta: 
toni.nikolic@biol.pmf.hr
Datum : 
11/03/2009 - 14:15