Poziv na predavanje Kolda

Predavanje ˝Toksične cijanobakterije u akvakulturi" održat će nam Anamarija Kolda, u četvrtak 17. svibnja 2018. godine u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1, PMF, Zagreb.

Cvijetanja cijanobakterija i cijanotoksini koji se mogu javiti kao posljedica, velik su izazov u akvakulturi. Iza sebe ostavljaju velike ekonomske štete, negativno utječu na zdravlje ribe i čovjeka te na kvalitetu vode i okoliša. Cijanotoksini koje proizvode neke cijanobakterije, mogu izazvati neurološka i hepatološka oštećenja te širiti neugodne mirise. Prekomjeran rast cijenobakterijskih stanica također utječe na smanjenje koncentracije kisika u vodenom stupcu te mogu uzorkovati smrtnost akvatičkih organizama. Koji čimbenici utječu na nagli rast cijenobakterija te koje su metode za detekciju i istraživanje cijanobakterija u ribogojilištima, bit će predstavljeni na predavanju u četvrtak 17.05.2018. u 18 h na PMF-u

Kontakt za sadrzaj: 
Anamarija Kolda
Email kontakta: 
Anamarija.Kolda@irb.hr
Datum : 
17/05/2018 - 19:00