Sekcije

Unutar Društva prema članku 19. Statuta mogu se, prema odluci Upravnog odbora, privremeno ili stalno formirati posebni odbori, povjerenstva, radne grupe i sekcije. U sklopu Društva do sada su oformljene dvije sekcije. Cilj ovih sekcija, a ubuduće i drugih novih sekcije, je okupljanje članova koji se bave istom ili sličnom problematikom u svrhu provođenja posebnih aktivnosti vezanih uz članak 8. Statuta.