Utvrđivanje biljnih vrsta od važnosti za hrvatsku floru na širem prostoru duž Autoceste Rijeka-Zagreb

Projekt "Utvrđivanje biljnih vrsta od važnosti za hrvatsku floru na širem prostoru duž Autoceste Rijeka-Zagreb" proveden je u dvije faze.

U prvoj fazi istraživana je flora na Pratećim uslužnim objektima odnosno odmorištima, u oba smjera duž Autoceste Zagreb-Rijeka (Stupnik, „orhidejski otočići“, Desinec I i II, Draganić I i II, Vukova Gorica, Ravna Gora, Lepenica, Tuhobić i Cernik-Čavle). Tijekom ovog trodnevnog (23., 24. i 25. travnja 2011.) istraživanja popisali smo više od 250 biljnih svojta. Od toga je 46 vrsta zakonom zaštićeno ili strogo zaštićeno, a biljke iz „Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske“ nismo našli.
Treba naglasiti da je broj vrsta vjerojatno barem za 20% veći, sudeći prema svojtama koje nije bilo moguće sa sigurnošću determinirati niti pomoću specijaliziranih determinacijskih ključeva iz nekoliko razloga.

U drugoj fazi projekta provedeno je istraživanje flore i vegetacije Pratećeg uslužnog objekta Ravna Gora. Na širem prostoru ovog odmorišta tijekom terenskog istraživanja 28. i 29. lipnja 2011. pronašli smo više od 200 biljnih svojti na travnjacima, u šumi i na rubovima šume, te na poluprirodnim staništima (kanal, rubovi i obronci kanala, uređeni kameniti obronci uz parkiralište, rub ceste, gazišta). Od toga je više od 10% zakonom zaštićenih i strogo zaštićenih zavičajnih svojti te nekoliko neofita.

Kontakt za sadrzaj: 
Sanja Kovačić
Email kontakta: 
sanja.kovacic@biol.pmf.hr
Datum : 
01/01/2011 - 13:00