BOTANIČKA BIBLIOTEKA

Botanička biblioteka je zamišljena kao serija ilustriranih popularno-stručnih knjiga o flori i staništima Hrvatske
.

Namjena: Botanička biblioteka najmenjena je popularizaciji i edukaciji s područja poznavanja flore i botanike općenito. Prema sadržaju treba biti iznad razine popularnih sličnih djela, a s druge strane ne toliko ekspertna da bi bila ograničena samo na profesionalne biologe i srodne struke. Kako se radi o prvoj ovakovoj inicijativi u nas, informacijski treba biti temeljita i egzaktna, po prvi puta plasirati niz podataka o predstavnicima hrvatske fore i staništima, te biti vizualno atraktivna.

Autorstvo: svaka je knjiga autorski rad jednog ili više autora ili jednog ili više urednika ukoliko je djelo više autorsko u svojoj koncepciji (prema dogovoru suradnika). Svaka je fotografija autorski rad jednog ili više autora.

Stručnost i točnost: svaka knjiga serije podložna je stručnoj recenziji dvaju recenzenta koje odabire Urednički odbor. Obje pozitivne recenzije omogućuju knjizi da bude dio serije, uz uvažavanje autora svih danih komentara. Za svaku knjigu obvezna je lektura hrvatskog jezika, te drugih jezika ukoliko su isti dijelom knjige ili njezinih prijevoda.

Ciljni korisnici: šumari, biolozi, agronomi, farmaceuti, studenti (biologije, šumarstva, agronomije, farmacije), profesori biologije osnovnih i srednjih škola, djelatnici javnih ustanova (parkova prirode i nacionalnih parkova), planinari, članovi nevladinih udruga zaštite prirode i/ili okoliša, zainteresirani amateri, turistički radnici, vladini službenici s područja zaštite prirode i okoliša i dr.

Odabir svojti: odabir svojti svakog djela moguć je na temelju više kriterija: (1) geografskim razgraničenjem (npr. flora nekog područja, parka prirode, nacionalnog parka, planine, i sl.), (2) ekološkim razgraničenjem ( npr. flora vodenih, močvarnih i cretnih staništa, planinska flora i sl.), (3) fizionomsko i drugačije razgraničenje (npr. drveće i grmlje, ruderalna i korovna flora, ukrasno bilje, ljekovito i otrovno bilje, i sl.), (4) ostali pristupi (prema dogovoru).

Osnovna koncepcija obrade svojti: bez obzira prema kojem kriteriju svojte bile odabrane, obrada svake pojedinačne treba slijediti razrađeni obrazac u najvećoj mogućoj mjeri. Odstupanja trebaju biti dogovorna s Uredničkim odborom. Svako izdanje trebalo bi obraditi ne više od 250-350 svojti.

Molimo Vas pogledajte listu objavljenih publikacija