DENDROLOŠKA

Dendrološka sekcija Hrvatskog botaničkog društva osnovana je 21. prosinca 2012. godine na Godišnjoj skupštini, usvajanjem Pravilnika o radu sekcije.

Sekcija okuplja članove čiji su znanstveni ili stručni interes drvenaste biljke, ali i sve one koji imaju poseban odnos, poštovanje i ljubav prema drveću i grmlju. Budući da dendrologija obuhvaća morfološka i biološka svojstva, ekološke zahtjeve, srodnost, varijabilnost, rasprostranjenost, gospodarsku i ekološku važnost, kao i primjenu drvenastih vrsta, sve to ujedno je i područje djelovanja Dendrološke sekcije. Područje interesa su autohtone i alohtone drvenaste vrste i ostale svojte, uključujući ukrasne i voćarske križance i kultivare (sorte).

 

Ciljevi Dendrološke sekcije su:

• okupljanje, povezivanje i suradnja članova

• promicanje i zaštita znanstvenih i strukovnih interesa članova

• rasprava, zauzimanje zajedničkih stavova te jedinstveno istupanje u javnosti o pitanjima iz područja dendrologije

• organizacija predavanja, izložbi i radionica

• promicanje dendrologije u sredstvima javnog priopćavanja

• uspostavljanje suradnje s drugim sličnim organizacijama u Hrvatskoj, kao i dendrološkim društvima u Europi

• promicanje vrijednosti dendroloških zbirki

• popularizacija starih, velikih, rijetkih, povijesno važnih i zaštićenih stabala u Hrvatskoj

• organizacija ekskurzija

• za svaku godinu proglašavnje vrste godine, koja će tijekom te godine biti u posebnom fokusu aktivnosti Sekcije

 

Voditeljica Sekcije: Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić (e-mail: idzojtic@sumfak.hr