Deveti tjedan Botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki

Sekcija botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatskog botaničkog društva, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizira DEVETI „TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI“ od 13. do 19. svibnja 2019.

SVA DOGAĐANJA tijekom „Tjedna“ za javnost su potpuno BESPLATNA, no uz prethodne PREDBILJEŽBE na adresama pojedinačnih vrtova, arboretuma i drugih zbirki uključenih u ovu manifestaciju.

Programi događanja po vrtovima bit će oglašeni na mrežnim stranicama pojedinih institucija:

Botanički vrt Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://botanickivrt.biol.pmf.hr

Botanički vrt Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku na Lokrumu www.unidu.hr

Botanički vrt Prirodoslovnog muzeja Rijeka www.prirodoslovni.com

Arboretum Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac http://ss-sumarskaidrvodjeljska-ka.skole.hr

Arboretum Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok www.gimagm.hr

Arboretum Opeka, Vinica www.priroda-vz.hr

Školski vrt OŠ Ivan Duknović, Vrsine http://os-iduknovic-marina.skole.hr

Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan" Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu www.pharma.unizg.hr Arboretum Gimnazije Karlovac www.gimnazija-karlovac.hr

Institut za poljoprivredu i turizam - Centar za invazivne vrste http://civ.iptpo.hr

Botanički vrt na Marjanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu www.pmfst.unist.hr/botanicki-vrt

Arboretum Lisičine https://www.hrsume.hr

Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski", Koprivnica www.osang-kc.hr

Kontakt za sadrzaj: 
Vanja Stamenković
Email kontakta: 
vanja.stamenkovic@biol.pmf.hr
Datum : 
13/05/2019 - 10:00