Kako postati članom

U skladu sa Člankom 13. Statuta HBoD-a, redovnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja djeluje, profesionalno ili amaterski, na polju botaničkih znanosti, a prihvatila je odredbe Statuta.

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine stavlja naglasak na zaštitu osobnih podataka. Zbog navedenog, na mrežnim stranicama HBoD-a nisu vidljivi osobni podaci članova, a suglasnost za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu primanja obavijesti o radu udruge dajete prilikom učlanjenja i slanja osobnih podataka.

Za privatne osobe:

Članom Hrvatskog botaničkog društva postaje se slanjem osobnih podataka (OIB, adresa, datum rođenja) na e-mail društva hbod.botanic@gmail.com, uplatom članarine, te prihvaćanjem Statuta Društva.

Članarina za 2019. godinu iznosi 60,00 kn (30,00 kn za studente)

IBAN HBoD: HR3823600001101630044; Prilikom uplate pod "Platitelj" je potrebno upisati ime i prezime te adresu platitelja, a pod "Primatelj" je potrebno upisati "Hrvatsko botaničko društvo, Rooseveltov trg 6, Zagreb"

Pod model ostavljate 00, a poziv na broj stavljate Vaš OIB.

Za pravne osobe:

Članom Hrvatskog botaničkog društva postaje se slanjem osobnih podataka (naziv pravne osobe, OIB, adresa) na e-mail društva hbod.botanic@gmail.com, uplatom članarine, te prihvaćanjem Statuta Društva.

Članarina za 2019. godinu iznosi 200,00 kn.

IBAN HBoD: HR3823600001101630044; Prilikom uplate pod "Platitelj" je potrebno upisati ime i prezime te adresu platitelja, a pod "Primatelj" je potrebno upisati "Hrvatsko botaničko društvo, Rooseveltov trg 6, Zagreb" Pod model ostavljate 00, a poziv na broj stavljate OIB ustanove. ).