Kongresi

U redovitu djelatnost Hrvatskog botaničkog društva spada i organiziranje znanstvenih i stručnih skupova. Njihova zadaća je okupljanje botaničara kako bi međusobno predstavili rezultate svojih istraživanja i raspravljali o njima, no ne manje važna zadaća je i popularizacija svih botaničkih disciplina u javnosti. Svake tri godine organizira se Simpozij (ili kongres) Hrvatskog botaničkog društva, svake godine Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske, a prigodice i drugi skupovi.

Simpoziji (kongresi) Hrvatskog botaničkog društva imaju najdužu tradiciju. Društvo je osnovano 18. studenoga 2002, a 1. Hrvatski botanički simpozij započeo je s radom 30. rujna 2004, dakle nepune dvije godine po osnutku društva. U predgovoru Knjige sažetaka čitamo: „Stoga je i cilj Prvog hrvatskog botaničkog simpozija promicanje suradnje i razmjene znanstvenih i stručnih informacija s područja botanike između botaničara i stručnjaka srodnih struka, te potencijalnih korisnika botaničkih podataka, kako iz Hrvatske tako i iz susjednih europskih zemalja, ali i šire.“ Navedeno je bila temeljna misao vodilja i pri organizaciji sljedeća dva simpozija, koja su oba, uz sudionike iz Hrvatske, okupila i veći broj sudionika iz drugih zemalja i učinila ih međunarodno prepoznatim u botaničkoj zajednici.

Prvi hrvatski botanički simpozij održan je od 30. 9. do 2. 10. 2004. godine u Zagrebu. Organizacijskim odborom predsjedala je Božena Mitić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je ujedno bio i domaćin simpozija. Drugi hrvatski botanički kongres održan je također u Zagrebu od 20-22. 9. 2007. Mihaela Britvec predsjedala je organizacijskim odborom, a njen matični Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je domaćin kongresa. Treći hrvatski botanički kongres održan je od 24. do 26. rujna 2010. u Jezerima na otoku Murteru. Organizacijskim odborom predsjedala je Marija Pandža iz osnovne škole Murterski škoji, a kongres je održan u hotelu turistočkog naselja Jezera-Lovišća.

Tjedan botaničkih vrtova i aroboretuma Hrvatske organizira Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma HBoD-a. Dosad su Tjedni održani 2011. i 2012. godine, a s njegovom organizacijom će se nastaviti i u dolazećim godinama. Tjedan prvenstveno ima stručno-edukativnu svrhu. Održava se diljem Hrvatske, u nizu botaničkih vrtova i arboretuma, a uz stručna predavanja i okrugle stolove organiziraju se besplatni stručni obilasci, raznovrsne radionice, popularna predavanja, projekcije filmova, lutkarske predstave, botanički kvizovi i razna druženja. Osnovna svrha svih tih zbivanja je upoznati javnost s postojanjem botaničkih vrtova i arboretuma, njihovom svrhom i ulogom u društvu te na popularan način educirati najširu javnost i upoznati je s najrazličitijim aspektima botanike.

Hrvatsko botaničko društvo bilo je i suorganizator međunarodnog simpozija „Evolucija bioraznolikosti na Balkanu“ („Evolution of Balkan Biodiversity). Simpozij je održan u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu od 28. do 30. lipnja 2012. Simpozij je proizišao iz trilateralnog projekta u kojem sudjeluju botaničari iz Hrvatske (Prirodoslovno-matematički i Agrnomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Srbije (Institut za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu) i Austrije (Institut za Botaniku Sveučilišta u Innsbrucku). U radu simpozija sudjelovalo je 60-ak znanstvenika iz 11 zemalja, te je uspješno pridonio afirmaciji složene problematike evolucije biološke raznolikosti balkanskog područja.