O hrvatskom botaničkom društvu

 

Hrvatsko botaničko društvo

okuplja članstvo koje se profesionalno ili amaterski bavi nekim od polja botaničkih znanosti. Djelovanje društva usmjereno je k promicanju i razvitku botaničkih znanosti na popularnoj, stručnoj i znanstvenoj razini. Društvo se zalaže za očuvanje i zaštitu flore, vegetacije i staništa te ukupne biološke raznolikosti Hrvatske.

 

Hrvatsko botaničko društvo sudjeluje u povezivanju i poticanju stručne i znanstvene suradnje sa studentskim, građanskim i drugim organizacijama na Sveučilištu, Republici Hrvatskoj i svijetu. Svojim ukupnim djelovanjem hrvatsko botaničko društvo želi doprinijeti ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog i nenasilnog društva uz temeljna načela poštivanja različitosti stavova, misli i ideja, slobode izbora i odgovornosti pojedinca i Društva.