Objavljene publikacije

Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije

Knjiga Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije je osmišljena kako bi se čitatelji upoznali s bogatstvom i raznolikošću prirode u Dalmaciji. Autori knjige su priznati hrvatski znanstvenici iz područja agronomskih i bioloških znanosti: mr. sc. Roman Ozimec , dr.sc. Frane Strikić, prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, prof. dr. sc. Edi Maletić te prof. dr. sc. Zdravko Matotan. Urednici su Snježana Mihinica i Roman Ozimec.

Poziv na promociju knjige "Endemi u hrvatskoj flori"

Nakladnička kuća Alfa d.d. poziva Vas na predstavljanje knjige Endemi u hrvatskoj flori autora Tonija Nikolića, Milenka Milovića, Sandra Bogdanovića i Nenada Jasprice u srijedu 13. svibnja 2015. u 18 sati u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 9a.

O knjizi će govoriti Toni Nikolić, jedan od autora knjige, zatim recenzent Antun Alegro te urednica Daniela Novoselić.

Veselimo se Vašem dolasku!

Flora Hrvatske - Invazivne biljke

Autori: Toni Nikolić, Božena Mitić i Igor Boršić
Godina izdavanja: 2014.
Izdavač: Alfa d.d.

Invazivne biljke su tu, oko nas. Nanose štetu okolišu, biološkoj raznolikosti i nama samima. Ovo je knjiga o njima u flori Hrvatske. Namijenjena je studentima biologije i biotehničkih znanosti, svekolikom građanstvu, no i stručnoj zajednici (biolozima, šumarima, agronomima, pojedinim profilima državnih službenika), onima koji će to tek biti i onima koji to već jesu. Dio je serije „Botanička biblioteka” koju je pokrenulo Hrvatsko botaničko društvo s dosad već objavljenim naslovima „Flora Medvednice” i „Flora jadranske obale i otoka”. Stručni je prilog fenomenu invazivnih biljaka, a želja da se pomogne u sagledavanju i njihovoj kontroli u našoj sredini. U prvom dijelu publikacije namjera autora bila je upoznati čitatelja s osnovnim terminima, definicijama, konceptima invazivnih vrsta i dati odgovore na neka od brojnih pitanja: Što su invazivne vrste ? Kako utječu na okoliš i čovjeka? Odakle i kako dolaze? Koje su njihove odlike? Koliko su dugo ovdje? Koliko ih ima u Hrvatskoj i koje su to biljke? Na kojim se staništima pojavljuju? Kako ih suzbijati? Tekstu je pridružen tumač pojmova korištenih u knjizi, kao i obiman popis literature (koji je iz dana u dan sve dulji) za one koji požele dublje ući u problematiku. U publikaciji su prikazivani podatci za svijet, Europu i Hrvatsku neovisno, što omogućuje usporedbe.
U drugom dijelu obrađena je detaljno i na popularniji način većina od 70-ak biljaka s preliminarnog popisa invazivnih biljaka flore Hrvatske, s podatcima o njihovoj građi, ekologiji, staništima na kojima se pojavljuju, zemlji podrijetla, mogućnostima kontrole, fotografi jama i dr. Njihovo je prepoznavanje „ključ“ njihova praćenja i kontrole, stoga se nadamo da ce ovaj dio knjige i u tome pomoći.

Šumsko zeljasto bilje Hrvatske

Autori: Jozo Franjić i Željko Škvorc
Godina izdavanja: 2014.
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

U sveučilišnom udžbeniku „Šumsko zeljasto bilje Hrvatske“ obrađena je većina zeljastih vrsta koje rastu u šumama, šumskim rubovima, šumskim čistinama i sličnim staništima na području Hrvatske. Neke od njih prikazane su detaljno (274 vrste), dok su druge samo spomenute riječju i/ili slikom. Knjiga ima 626 stranica sa 786 fotografija. Udžbenik je namijenjen studentima Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga može biti od koristi i u izobrazbi stručnjaka drugih struka ali i svim ljubiteljima prirode koji se stalno ili povremeno susreću sa šumskim biljkama. Za vrste koje su detaljno obrađene navedeni su podaci o rasprostranjenosti, staništu, izgledu i biološkim značajkama. Također se navode osnovni podaci o varijabilnosti vrste. Prikazani su i osnovni podaci o važnosti pojedinih biljaka u životu čovjeka (ukras, hrana, lijek, otrovnost i sl.). Na kraju knjige nalazi se kazalo pojmova, kazalo znanstvenih imena, sinonima i hrvatskih imena.

Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme

Autorica: Marilena Idžojtić
Godina izdavanja: 2013.
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

U sveučilišnom udžbeniku „Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme“ opisana su morfološka obilježja generativnih organa 852 svojte golosjemenjača i kritosjemenjača. Opisano je i fotografijama prikazano 560 drvenastih vrsta, 13 podvrsta, 10 varijeteta, 2 forme, 18 križanaca i 249 kultivara. Osim autohtonih prikazane su i ukrasne svojte koje se uzgajaju u ovom dijelu Europe, kao i egzotične drvenaste vrste jestivih plodova. Uz opise se nalazi 4566 originalnih fotografija u boji. Udžbenik je namijenjen studentima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naravno, mogu ga koristiti i ostali studenti, kao i stručnjaci različitih struka, čiji je rad vezan uz drvenaste biljke.

Biljni svijet livada i pašnjaka Ćićarije

Autori: Mihaela Britvec, Sandro Bogdanović, Ivica Ljubičić, Ivana Vitasović Kosić
Godina izdavanja: 2013.
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sveučilišni priručnik Biljni svijet livada i pašnjaka Ćićarije predstavlja vodič kroz jedinstveno bogatstvo ljepote i raznolikosti biljnog pokrova Ćićarije. U knjizi su autori na pristupačan način prikazali 100 biljaka koje su najčešće na livadama i pašnjacima Ćićarije. Kvalitetne fotografije dopunjavaju kratak opis biljaka. Ovdje se također može pronaći niz zanimljivih i korisnih informacija o jestivosti, ljekovitosti, otrovnosti, ugroženosti i zaštiti pojedine biljke. Knjiga je namijenjena svakome tko želi uživati u ljepotama biljaka te pridonijeti njihovom očuvanju i zaštiti.