Ocean optics

Dragi članovi HBoDa,

Velika nam je čast pozvati vas na kongres Ocean Optics XXIV koji organizira The Oceanography Society u Dubrovniku ove godine. HBoD je ponosni lokalni suorganizator i naši članovi imaju popust prilikom registracije.

Sve informacije i registracija na https://oceanopticsconference.org/.

Otvoren je natječaj za studenstke stipendije! HBoD će stipendirati troje studenata, članova HBoD-a sa kongresnom kotizacijom. Natječaj je otvoren do 17. travnja. Molimo dostaviti do tog datuma na e-mail hbod.botanic@gmail.com: sažetak kongresnog priopćenja, preporuku mentora i životopis sa popisom radova (ako ih ima). Za sve upite, slobodno nam se obratite na istu e-mail adresu.

Vidimo se u Dubrovniku!

Kontakt za sadrzaj: 
Zrinka Ljubesic
Email kontakta: 
zrinka.ljubesic@biol.pmf.hr
Datum : 
09/03/2018 - 14:45