POVIJEST Hrvatskog botaničkog DRUŠTVA

  • Hrvatsko botaničko društvo osnovano je 18. studenoga 2002. godine kao strukovno društvo koje okuplja članstvo koje se profesionalno ili amaterski bavi nekim od aspekata botaničkih znanosti. Za prvog predsjednika izabran je Toni Nikolić, iz Botaničkog zavoda s botaničkim vrtom PMF-a u Zagrebu, koji tu funkciju obnaša dva dvogodišnja mandata. Sljedeća dva mandata (2006-2010) društvo vodi Sanja Kovačić, a 2010. predsjedništvo preuzima Antun Alegro, oboje iz iste su institucije.
  • Tokom tog vremena društvo je profiliralo nekoliko kontinuiranih djelatnosti. To su organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, organiziranje stručno-popularnih predavanje i vođenje stručnih i znanstvenih projekata.
  • Dosad su organizirana tri simpozija (kongresa) HBoD-a, dva Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske te simpozij o evoluciji bioraznolikosti na Balkanu.
  • Društvo je za svoje članove organiziralo i nekoliko radionica. Radionicu o korištenju Flora Croatica baze podataka (voditelj Toni Nikolić), Radionicu o analizi molekularne raznolikosti (voditelj Zlatko Šatović), te Radionicu o C-S-R strategijama (voditelj Mitja Kaligarič).
  • Osobito su dobro prihvaćena stručna i popularna predavanja koja se održavaju dvotjedno tijekom trajanja zimskog i ljetnog semestra. Predavači su najčešće članovi društva koji slušatelje upoznaju sa svojim botaničkim ekskurzijama na svim kontinentima, svojim projektima, rezultatima istraživanja, temama iz povijesti botanike i biografijama znamenitih botaničara.
  • Dosad su održani deseci takvih predavanja, a ona su s vremenom prerasla u redovna druženja članova i njihovih gostiju.
  • Članovi društva voditelji su više desetaka projekata koji su se bavili ili se bave prvenstveno istraživanjem i kartiranjem flore i vegetacije određenih područja, izradom edukacijskih sadržaja, ekološkim i ostalim istraživanjima vezanim uz terenski rad i herbarijske zbirke.