Poziv na predavanje Jelincic

Predavanje ˝Analogni agroekosustavi: uzgoj biljaka oponašanjem prirode˝ održat će nam Antun Jelinčić, u četvrtak 16. studenog 2017. godine u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1, PMF, Zagreb.

 

Devastacija staništa planeta Zemlje, sve veća eksploatacija prirodnih resursa te zasad neprekinut rast ljudske populacije, prema sadašnjem trendu dovode čovječanstvo do samog ruba vlastite egzistencije. Sječe prašuma velikih razmjera posljedica su potrebe za novim površinama za uzgoj soje koja je pak potrebna da se nahrani sve više stoke za prehranu ljudi. Zbog prevelike sječe, suočavamo se sa sve većom atmosferskom koncentracijom ugljičnog dioksida koji se otpušta iz staništa paljenjem odnosno čišćenjem prašuma i metana podrijetlom iz stočarske industrije, također na području bivših prašuma. Bivša prašumska staništa trpe velike gubitke erozijom tla zbog intenzivne poljoprivredne mehanizacije u proizvodnji, a zbog intenzivne mineralne gnojidbe, sve je više pojave cvjetanja voda. Svi ovi razlozi dovode do smanjenja održivosti samih sustava proizvodnje. Oni postaju sve podložniji „štetočinama“ koji zbog loše projektiranih monokulturnih sustava brzo razvijaju otpornost na razne metode suzbijanja. Kao odgovor na ove probleme, novi trendovi u agroekologiji počeli su se kretati prema starim, još neotkrivenim potencijalima analognih agroekosustava. Kao glavni sustavi proizvodnje prirodnih resursa u tradicionalnom farmerstvu od južnoameričkih Indijanaca sve do azijskih domorodaca, analogni agroekosustavi spadaju među najodrživije metode uzgoja hrane trenutno ispitivane eksperimentalnim istraživanjima. Njihova temeljna postavka jest oponašanje prirodnih biljnih zajednica istog područja gdje se sam uzgoj i planira te se za razliku od intenzivnog uzgoja analogni agroekosustavi uzgajaju sindinamično, kroz sukcesije sa stadijima i fazama sličnim onima u prirodnim staništima. Istraživanja analognih agroekosustava provode se pretežito u tropskom području, zbog tamošnjih socio-ekonomskih problema koji se kompenzirati mogu jedino održivom proizvodnjom hrane. Trenutno postoje 3 generalizirana modela analognih agroekosustava dobivena temeljem 3 svjetska ekosustava: „model prašuma“, „model suhih tropskih šuma“ i „model američkih prerija“. Za područje Europe trenutno ne postoji nijedan model. Da bi analogni agroeksustav strukturom i funkcijom bio sličan lokalnim biljnim zajednicama, sva istraživanja koja prethode izradi njegovog modela za cilj imaju dati što detaljniji opis lokalne vegetacije u svim stadijima. Kao potencijalni alat za dobivanje tih informacija najveće izglede ima fitocenologija, koja s određenim modifikacijama u izradi fitocenoloških snimaka za ovu svrhu može dati kvalitetne input podatke o dinamici nekog staništa. Ti podaci služit će kao temelj za biranje vrsta, njihovog rasporeda i same funkcije unutar analognog agroekosustava. https://www.youtube.com/watch?v=UkMZJrbCRdQ

Kontakt za sadrzaj: 
Antun Jelinčić
Email kontakta: 
antunjelincic@gmail.com
Mjesto odrzavanja: 
Zagreb
Datum : 
16/11/2017 - 19:00