Poziv na predavanje Sardelic

Predavanje ˝Čovjek i drvo: kulturna i socijalna povijest" održat će nam dr. sc. Mirko Sardelić, u četvrtak 8. veljače 2018. godine u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1, PMF, Zagreb.

 

 

 

Brojne su civilizacije izgradile svoj identitet uz šume i na drvu. Majanski su gradovi nastali u gustoj suptropskoj šumi čiji su materijal koristili u praktične i ritualne svrhe, a čini se da su imali i program konzervacije šuma već prije tri tisuće godina. Svete šume i gajevi pojavljuju se u velikom broju kultura, od sjevernoameričkih, keltskih, indijskih… Velika većina struktura u srednjovjekovnoj Veneciji izgrađena je na drvenim pilonima i platformama, a i drvenim brodovima su prevoženi ljudi i predmeti na kojima je počivala moć trgovačke pomorske Republike. Nije moguće pobrojiti na koje su sve načine šume, stabla i građa obilježile ljudsku kulturu. Autor predavanja je povjesničar kulture i emocija koji se u istraživanjima susretao sa različitim aspektima drva – u arhitekturi, umjetnosti, običajima. U ovom će predavanju biti riječi o nekim izabranim antropološkim temama vezanim uz drvo: od gvatemalanske šume do renesansnih galija na Jadranu.

Kontakt za sadrzaj: 
Mirko Sardelić
Email kontakta: 
sardelicmirko@yahoo.com
Mjesto odrzavanja: 
Zagreb
Datum : 
08/02/2018 - 19:00