Poziv na predavanje Herceg Bulic

Predavanje "Urbana klima i primjena plave i zelene infrastrukture kao mjera za ublažavanje toplinskog stresa u gradovima " održati će nam doc..dr. sc. Ivana Herceg Bulić u četvrtak 14. ožujka 2019. godine u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1, PMF, Zagreb.

 

Više od polovice svjetskog stanovništva živi u gradovima i mnoga su područja urbanizirana. Urbanim razvojem značajno se mijenjaju obilježja Zemljine površine čime se generiraju posebni klimatski uvjeti u gradovima. Oni se manifestiraju pojavom urbanog toplinskog otoka (UHI, eng. Urban Heat Island), fenomena kojeg karakterizira bitno viša temperatura zraka u urbanom području u odnosu na okolno ruralno područje. Efekti vezani uz razvoj i utjecaj UHI-a predstavljaju jedan od najznačajnijih ekoloških problema u gradovima. Osim same izgrađenosti, na urbane toplinske otoke utječu i globalne klimatske promjene. Očekivani porast globalne temperature će značajno promijeniti klimatska obilježja gradova i utjecati na ljudsko zdravlje, infrastrukturu, opskrbu energijom, potrebe za vodom i sl. Dodatno, interakcija između urbane mikro-klime i klimatske varijabilnosti velike skale (npr. toplinski valovi) može pojačati efekt UHI-a te tako povećati toplinski stres u gradovima i učiniti ih nepovoljnijima za život uz brojne negativne posljedice. Ipak, gradovi posjeduju značajan potencijal za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. U predavanju će biti predstavljen projekt 'Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja' (CroClimGoGreen) koji je usredotočen na proučavanje klimatske varijabilnosti i manifestacija klimatskih promjena u urbanom okolišu. Osim analize toplinskih otoka gradskih sredina na temelju izmjerenih podataka, primjenjuje se i urbano klimatsko modeliranje s ciljem ispitivanja faktora koji utječu na gradsku klimu i procjene mogućnosti primjene različitih mjera za ublažavanje toplinskog opterećenja u gradovima. U prvoj fazi projekt je usmjeren na proučavanje i modeliranje obilježja urbane klime grada Zagreba.

Kontakt za sadrzaj: 
Ivana Herceg Bulić
Email kontakta: 
ihercegb@gfz.hr
Mjesto odrzavanja: 
Zagreb
Datum : 
14/03/2019 - 19:00