Poziv na predavanje Alegro

Predavanje ˝Vegetacijska tipologija Hrvatske od von Humboldta do Mucine˝ održat će nam izv. prof. dr. sc. Antun Alegro, u četvrtak 20. travnja 2017. godine u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1, PMF, Zagreb.

 

U predavnju će ukratko biti predstavljen razvitak spoznaje o vegetaciji kao skupu biljnih vrsta čija pojavnost nije slučajna, već prati određene zakonitosti. Usporedno s tom spoznajom javlja se potreba za njenom tipologijom i klasifikacijom. Prvo nastaju fiziognomski sustavi koji vegetaciju pokušavaju klasificirati s obzirom na opću strukturu i izgled, no kako raste količina informacija, taj sustav ne uspijeva obuhvatiti i opisati svu zabilježenu raznolikost. Stoga se razvijaju floristički sustavi koji tipologiju grade na florističkom pristupu, a između njih najširu prepoznatljivost ubrzo dobiva fitocenološki sustav. Unatoč brojnim kritikama do danas ostaje najuspješniji pristup u vegetacijskoj tipologiji ujedno omogućujući brojne nadogradnje u ekološkim, biogeografskim, populacijskim i drugim istraživanjima. Središnji dio predavanja bit će posvećen pregledu vegetacijskih istraživanja Hrvatske, razvitku jedinstvenog europskog sustava fitocenološke tipologije, te prijedlogu novog tipološkog sustava za Hrvatsku koji je proizišao iz europskog.

Kontakt za sadrzaj: 
Antun Alegro
Email kontakta: 
antun.alegro@biol.pmf.hr
Mjesto odrzavanja: 
Zagreb
Datum : 
20/04/2017 - 19:00