Prijava projekta

Pozivamo članove Hrvatskog botaničkog društva da svoje botaničke projekte provedu preko našeg Društva.

Nužan preduvjet za provođenje projekta preko Društva predstavlja članstvo potencijalnog voditelja projekta, kao i svih suradnika u Hrvatskom botaničkom društvu, s uredno podmirenom članarinom.

Početak projekta, njegovo trajanje, iznos financijskih sredstava, rokovi, kao i svi ostali projektni elementi definiraju se i ugovaraju u dogovoru voditelja projekta s naručiteljem.

Režijski troškovi Društva iznose 8% ugovorenog iznosa projekta.

Više informacija na: http://www.hbod.hr/hr/pravilnik