Ended projects

poziv na predavanje Biokovo

Predavanje i predstavljanje projekta "Kartiranje flore Parka prirode Biokovo" održati će nam Slavo Jakša, stručni voditelj PP Biokovo i prof. dr. sc. Toni Nikolić, PMF, Sveučilište u Zagrebu u četvrtak 17. siječnja 2019. godine u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1, PMF, Zagreb.

Dan botaničke ilustracije i umjetnosti

Pozivamo studente biologije, agronomije i šumarstva s ponešto botaničkog znanja na sudjelovanje u likovnoj koloniji 'Dan botaničke ilustracije i umjetnosti', koja će se održati u Botaničkom vrtu PMF-a 27. svibnja 2017. u suorganizaciji Botaničkog vrta i umjetničkog studija 'Bash Art'. Studenti volonteri potrebni su kao pomoć umjetnicima prilikom snalaženja po Vrtu i ilustriranja odabrane biljke. Svi zainteresirani mogu se javiti dr. sc. Vanji Stamenkoviću u upravi Vrta na vstamen@botanic.hr

OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA (KEC)

Inventarizacija vaskularne flore za potrebe realizacije projekta Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske - Očuvanja krških ekoloških sustava (KEC), jedna je od najvećih, ako i ne i najveća takva inventarizacija poduzeta na području Hrvatske. Po prvi puta, sustavna i moderna, s usklađenom metodologijom i dogovorenim standardima, adekvatnom opremom i sredstvima, uz suradnju velikog broja pojedinaca i ustanova generirati će veliku količinu kvalitetnih florističkih podataka.

Inventarizacija i fotodokumentacija flore uz poučnu stazu „Leska“ (NP Risnjak)

Projektni zadatak Inventarizacije i fotodokumentacije flore uz poučnu stazu Leska realizirao bi se u okviru projekta "Očuvajmo zajedno život i bogatstvo prirode za buduće generacije" (Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013) u kojem je Javna ustanova Nacionalni park Risnjak projektni partner. Provedba zadatka rezultirala bi popisom vaskularne flore uz poučnu stazu i fototekom koji bi u konačnici predstavljali građu za izradbu stručno-edukativne publikacije Floristički vodič za poučnu stazu „Leska“ Nacionalnog parka Risnjak.

Istraživanje flore starog dijela Nacionalnog parka „Krka“ (Javna ustanova „Nacionalni park Krka“)

Sustavna floristička istraživanja u Nacionalnom parku Krka provedena su tijekom osamdesetih godina 20. st. Budući da su 1997. godine granice i površina Nacionalnog parka promijenjene, tijekom 2007. i 2008. provedeno je opsežno terensko kartiranje flore novog, sjeveroistočnog dijela Parka.

Monitoring alga iz porodice Characeae u 2012. godini (Javna ustanova Park prirode „Vransko jezero“)

Parožine (Characeae) su među najvećim i strukturno najkompleksnijim zelenim algama. Izgledom podsjećaju na preslice. Rastu pod vodom rizoidima pričvršćene za dno. Njihova široka rasprostranjenost ukazuje na veliku prilagodljivost. Npr. mogu biti pioniri u naseljavanju novih staništa, promjenjiva flora u povremenim staništima, dominantna trajna flora u velikim jezerima ili pak kao pozadinska vegetacija zajednici vaskularnih biljaka.