Hrvatsko botaničko društvo

.

Projekti

Pozivamo članove Hrvatskog botaničkog društva da svoje botaničke projekte provedu preko našeg Društva. Nužan preduvjet za provođenje projekta preko Društva predstavlja članstvo voditelja projekta i svih suradnika u Hrvatskom botaničkom društvu, s uredno podmirenom članarinom. Početak projekta, njegovo trajanje, iznos financijskih sredstava, rokovi, kao i svi ostali projektni elementi definiraju se i ugovaraju u dogovoru voditelja projekta s naručiteljem. Režijski troškovi Društva iznose 8% ugovorenog iznosa projekta. Pravilnik koji regulira prijavu projekata pronađite ovdje.

Društvo je tijekom posljednjih 20 godina vodilo veći broj znanstvenih i stručnih projekata koji su uključivali floristička i vegetacijska istraživanja vaskularne flore, mahovina i algi, projekte praćenja stanja populacija vrsta i stanišnih tipova (monitoring), uglavnom u zaštićenim i NATURA2000 područjima u Hrvatskoj itd.

Pregled projekata