Program

12. rujna 2022.

Registracija

Svečano otvaranje

Usmena izlaganja

Pauza za kavu

Usmena izlaganja

Pauza za ručak

Posterska sekcija

13. rujna 2022.

Usmena izlaganja

Pauza za kavu

Usmena izlaganja

Pauza za ručak

Posterska sekcija

Gala večera

14. rujna 2022.

Postkongresna ekskurzija

Nacionalni park "Sjeverni Velebit"

Postkongresna ekskurzija organizira se u Nacionalnom parku „Sjeverni Velebit“

Ovo je najmlađi nacionalni park u Hrvatskoj, proglašen 1999. godine, a obuhvaća čitav niz zaštićenih područja (npr. botanički rezervat „Visibaba“, botanički rezervat „Zavižan-Balinovac-Velika kosa“, šumski rezervat „Borov vrh“ te poseban rezervat šumske vegetacije „Štirovača“). U Parku je i jedna od najdubljih jama na svijetu (1431 m) – Lukina jama te glasoviti Velebitski botanički vrt. Park je jedan od najpoznatijih hrvatskih planinarskih odredišta, s mrežom planinarskih staza, od kojih je najpoznatija, 57 km duga Premužićeva staza. Planina Velebit jedan je od središta endemizma u Hrvatskoj s preko 80 endemičnih biljnih svojti.

Ekskurzija obuhvaća vođenu botaničku turu na Zavižanu, u Botaničkom vrtu te na dijelu Premužićeve staze. U ekskurziju je uključen i obilazak Kuće Velebita u selu Krasno, ručak, te degustacija lokalnih proizvoda s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.