Odbori

Organizacijski odbor 

Znanstveni odbor

Vedran Šegota, predsjednik
Alan Budisavljević
Ana Terlević
Antun Alegro
Anja Rimac
Damjana Levačić
Marija Bučar
Nina Vuković
Sandro Bogdanović
Sara Essert
Vanja Stamenković

Nina Vuković, predsjednica
Anja Rimac
Antun Alegro
Boštjan Surina
Daniel Krstonošić
Dario Hruševar
Dario Kremer
Dubravka Sandev
Goran Anačkov
Gordana Tomović
Igor Boršić
Igor Poljak
Irena Šapić
Ivana Rešetnik
Ivana Šola
Martina Temunović
Nejc Jogan
Nevena Kuzmanović
Nina Šajna
Peđa Janaćković
Sandra Radić Brkanac
Sunčica Bosak
Suzana Buzjak
Sven Jelaska
Tanja Žuna Pfeiffer
Vedran Šegota