Ambasador kongresnog turizma

Ambasador kongresnog turizma

Čestitamo izv.prof.dr.sc Zrinki Ljubešić na prestižnoj nagradi HUPKT-a u kategoriji klijent – za skup preko 150 sudionika. Nagrada je dodjeljena za kongres u organizaciji HBoD-a – 7. European Phycological Congress. Čestitamo cijelom organizacijskom odboru...
Ambasador kongresnog turizma

Dodjela nagrade

Čestitamo izv.prof.dr.sc Zrinki Ljubešić na prestižnoj nagradi HUPKT-a u kategoriji klijent – za skup preko 150 sudionika. Nagrada je dodjeljena za kongres u organizaciji HBoD-a – 7. European Phycological Congress. Čestitamo cijelom organizacijskom odboru...