Hrvatsko botaničko društvo

Algološka sekcija

Sekcija je osnovana 2009. godine i okuplja botaničare sa znanstvenih instituta i visokih učilišta u Dubrovniku, Splitu, Rovinju, Zagrebu i Osijeku koji se bave florom i vegetacijom bentoskih makroalgi i morskih cvjetnica u Jadranu, taksonomijom i ekologijom morskog i slatkovodnog fitoplanktona, ekologijom voda, morfološkim i molekularnim aspektom morskih i slatkovodnih bentoskih dijatomeja, perifitonom, ekofiziologijom i ekotoksikologijom alga, eutrofikacijom, toksičnim vrstama morskog fitoplanktona i toksičnosti školjkaša te zaštitom biološke raznolikosti. Sekcija je 2010. postala punopravnom članicom međunarodne organizacije Federation of European Phycological Societies (FEPS).

Članovi sekcije organizirali su međunarodne znanstvene skupove – 2014. godine 8th Central European Diatom Meeting, a 2019. godine 7th European Phycological Congress u Zagrebu.

Sekcija je dva puta bila domaćin godišnjeg sastanka FEPS-a – 2013. godine za vrijeme održavanja 4. Hrvatskog botaničkog simpozija u Splitu i 2019. godine za vrijeme održavanja 7th EPC u Zagrebu.

Članovi sekcije organizirali su brojne događaje, radionice i programe popularizacije znanosti: 2015. godine okrugli stol Bioindikatori stanja i promjena u Jadranskome moru (HAZU, Zagreb), 2018. godine radionicu Molekularne metode u algologiji te izložbu Ljepota detalja, strukture i transformacije: Kokolitoforidi Jadrana na Likovnoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik i u Akvariju Instituta za istraživanje mora i priobalja sveučilišta u Dubrovniku, 2019. godine znanstveno popularni program Znanost u službi umjetnosti te predstavljanje Hrvatske nacionalne zbirke dijatomeja (HAZU).

prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić

prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić

Voditeljica sekcije