Hrvatsko botaničko društvo

Dendrološka sekcija

Sekcija je osnovana 2012. godine te okuplja članove čiji su znanstveni ili stručni interes drvenaste biljke, ali i sve one koji imaju poseban odnos, poštovanje i ljubav prema drveću i grmlju. Dendrologija se bavi morfološkim i biološkim svojstvima, ekološkim zahtjevima, srodnošću, varijabilnošću, rasprostranjenošću, gospodarskom i ekološkom važnošću i primjenom drvenastih vrsta. Područje interesa su prvenstveno autohtone i alohtone drvenaste svojte, ali i ostale svojte poput ukrasnih i voćarskih križanaca i kultivara (sorti). Specifični ciljevi sekcije su i promicanje vrijednih dendroloških zbirki te popularizacija starih, velikih, rijetkih, povijesno važnih i zaštićenih stabala u Hrvatskoj.

Doc. dr. sc. Igor Poljak

Doc. dr. sc. Igor Poljak

Voditelj sekcije