Hrvatsko botaničko društvo

Sekcija za herbarijske zbirke

Sekcija za herbarijske zbirke osnovana je 2016. godine. Obzirom da u Hrvatskoj postoji 13 službeno registriranih zbirki (Index Herbariorum), koje djeluju u sklopu fakulteta, instituta, prirodoslovnih muzeja i udruga, sekcija je osnovana s ciljem okupljanja, povezivanja i suradnje voditelja i kustosa herbarija u svrhu promicanja vrijednosti herbarijskih zbirki te rasprava i zauzimanja zajedničkih stavova, kao i jedinstvenog istupanja u javnosti o pitanjima vezanim uz herbarijske zbirke. Članovi sekcije kontinuirano sudjeluju u organizaciji predavanja, izložbi, radionica i stručnih ekskurzija.

dr. sc. Ivana Rešetnik

dr. sc. Ivana Rešetnik

Voditeljica sekcije