Hrvatsko botaničko društvo

Predavanja i radionice

Popularizacija botanike jedan je od važnijih ciljeva Hrvatskog botaničkog društva. Iz ovog razloga Društvo već godinama periodički organizira besplatna, stručno-popularna predavanja koja se održavaju u prostorijama Biološkog odsjeka PMF-a, a otvorena su za sve zainteresirane pojedince. Predavanja se tradicionalno održavaju četvrtkom u 18 sati, a uobičajena dinamika je dvotjedna. U situacijama kada okolnosti nisu dopuštale organiziranje uživo, predavanja su se prenosila putem MS Teams platforme gdje svi članovi Društva imaju automatski pristup.

Od 2022. godine sva predavanja se također prenose i putem MS Teams platforme.

Arhiva predavanja i radionica

2024.
 • Endemizam na otocima Lanzarote i Fuerventura (Vladimir Hršak)
 • Skroviti život kaduljekojanevidimore (Boštjan Surina)
 • Od zbrke do zbirke: porodica komelinovki (Commelinaceae) u Botaničkom vrtu PMF-a (Sanja Kovačić)
 • Slatkovodni koraligen – slučaj sedrenih slapova rijeke Krke (Nikola Koletić)
 • Novi stari botanički rezervat na Papuku (Marko Doboš)
 • Palagruško otočje – Hrvatski Galapagos (Roman Ozimec, Vedran Šegota)
2023.

 • Pregled novih botaničkih istraživanja uz obilazak skrivenih mjesta u Parku prirode “Kopački Rit” (Siniša Ozimec)
 • Lišajevi: od svemira do pustinje, od prašume do rafinerije nafte (Maja Maslać Mikulec)
 • Jezero Bolmen u Švedskoj: putovanje fitoplanktona u mezokosmos sustavima (Antonija Kulaš)
 • Rod Carex u flori hrvatske – nove svojte i spoznaje (Sandro Bogdanović)
 • Skrivene ljepote Srednje Amerike (Andrea Brigić)
 • Biljke koje kazuju vrijeme (Marko Vučetić)
 • Indija – pogled u nepoznato  (Zrinka Ljubešić)
 • Voštani cvjetovi (Hoya spp.) u hortikulturi  (Mara Vukojević)
 • Zelena čoja Crne gore – razvoj biologije i saznanja o diverzitetu mahovina  (Snežana Dragičević)
 • Dianthus sylvestris na Balkanu – veliki filogeografski i taksonomski izazov (Ana Terlević)
 • Filogeografija biljaka na Balkanskom poluotoku (Ivana Rešetnik)
 • Taksonomija i ekologija vrsta visibaba (Galanthus L.) na Balkanskom poluotoku (Filip A. Jovanovič)
2022.
 • Valorizacija travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i odabranih ličkih polja (Tajana Uzelac Obradović, Dubravko Šincek i Najla Baković)
 • Role of genome duplication in changing mountain landscapes (Teresa Zeni)
 • Flora Madagaskara koja zoologu zagorčava život (Josip Skejo)
 • Gdje je nestao buhač? (Filip Varga)
 • Predstavljanje knjige Flora Dinare – 100 najznačajnijih svojti (Sandro Bogdanović i Ivica Ljubičić)
 • Otrovni i jestivi ukrasi prirode (Ilinka Ćetković)
 • Euphrasia marchesettii, NATURA 2000 vrsta na granici između Slovenije i Hrvatske (Nejc Jogan)
 • Rod Ornithogalum u flori Hrvatske – taksonomske i horološke novosti (Milica Rat, Sandro Bogdanović)
 • Usluge ekosustava: koncept, primjena, primjeri (Marina Škunca)
 • Što kada brokula ima visoku temperaturu? (Ivana Šola)
 • DINARA BACK TO LIFE Projekt obnove travnjaka na području Dinare (Tomislav Hudina i Luka Škunca)
 • Flora Hrastovičke gore (Sisačko-moslavačka županija) (Marija Bučar)
 • Daljinska istraživanja invazivnih biljnih vrsta (Nela Jantol)
2021.
 • Predstavljanje knjige Terenska nastava iz vegetacijske ekologije (Dragan Prlić)
 • Pelud – sitno, a moćno oruđe u paleookolišnim rekonstrukcijama (Dario Hruševar)
 • Skriveni život vrste Moehringia tommasinii (Boštjan Surina)
 • Livadni procjepak (Chouardia litardierei , Hiacinthaceae) kao istraživački sustav ekološke divergencije (Ivan Radosavljević)
 • Predstavljanje knjige Korisne biljke od Krasa do Kvarnera (Mitja Kaligarić i Ivana Vitasović Kosić)
 • Zrno do zrna – (arheobotanička) pogača (Renata Šoštarić)
 • Mehanika bubrenja i isušivanja peludnih zrna (Antonio Šiber)
 • Fitoikonografija i botaničari. Zašto smo nezamjenjivi u ovoj istraživačkoj disciplini? Izabrane studije iz antičke kulture (Alma Kumbarić)
 • Radionica Nove i rijetke svojte mahovina, lišajeva i algi u hrvatskoj flori (Antun Alegro, Anja Rimac, Vedran Šegota, Siniša Ozimec, Nikola Koletić i Maja Mucko)
 • Radionica Alohtone i invazivne biljne svojte u našem okruženju (Nejc Jogan, Dragica Purger, Semir Maslo, Snežana Vuksanović, Vera Batanjski)
 • Radionica Nove i rijetke biljne svojte u hrvatskoj flori – prepoznavanje, rasprostranjenost i ekologija – II. dio (Ljiljana Borovečki-Voska, Dragica Purger, Antun Alegro, Vedran Šegota i Nejc Jogan)
 • Radionica Nove i rijetke biljne svojte u hrvatskoj flori – prepoznavanje, rasprostranjenost i ekologija (Vedran Šegota, Sandro Bogdanović, Nenad Jasprica, Dario Hruševar, Dragan Prlić, Marko Doboš)
2020.
 • Ugroženost i zaštita gljiva u Hrvatskoj (Magdalena Jambrek Fuellhart)
 • Balkanska turneja (Marin Grgurev, Marko Doboš i Ana Terlević)
 • Biogeochemical Time Machines: Theory and Practice (Damir Viličić)
2019.
 • Putopis – od Seattle-a do sekvoja (Sandra Radić Brkanac)
 • Svjetski atlas dezertifikacije III. izdanje: Novi pogledi na degradaciju zemljišta i održivo upravljanje (Hrvoje Kutnjak)
 • Dalmatinski buhač – značajke i posebnosti ponavljajuće DNA ovog jadranskog dragulja (Adela Jurković)
 • Vizualizacija bakterijskog biofilma korištenjem rendgenske mikrotomografije (Tomislav Ivanković) 
 • Evolucija i porijeklo roda Pulsatilla – nastanak travnjačkih zajednica (Jelena Mlinarec Novosel)
 • U potrazi za karanfilima (Dianthus sylvestris agg.) po Balkanu (Ivica Ljubičić, Sandro Bogdanović i Ana Terlević)
 • Antibiotic resistant bacteria in loggerhead sea turtles as bio-indicators of pollution in Adriatic Sea (Adriana Trotta)
 • Nasipavanje plaža u Hrvatskoj – korist ili šteta? (Kristina Pikelj)
 • Urbana klima i primjena plave i zelene infrastrukture kao mjera za ublažavanje toplinskog stresa u gradovima (Ivana Herceg Bulić )
 • Epigenetička fleksibilnost biljaka (Dunja Leljak Levanić) 
 • Biološka raznolikost u urbanom planiranju (Damir Viličić)
 • Invazivna alga Caulerpa cylindracea Sonder u Velikom jezeru (NP Mljet) (Petar Kružić)
 • Kartiranje flore Parka prirode Biokovo – predstavljanje projekta (Slavo Jakša i Toni Nikolić)
2018.
 • Biljni svijet sedrenih barijera Plitvičkih jezera (Antun Alegro)
 • Dekorativno samoniklo bilje na zagrebačkim tržnicama (Nina Vuković)
 • Vegetation and phytogeography of Sicily (Salvatore Cambria)
 • Science in a cold paradise (Bart Van de Vijver)
 • Izgubljeni svjetovi – evolucija biljnog carstva u nekoliko slika (Sanja Kovačić)
 • Toksične cijanobakterije u akvakulturi (Anamarija Kolda)
 • Tajland, Kambodža, Vijetnam – idealno adventsko putovanje (Maja Maslać Mikulec)
 • Istraživanje bioraznolikosti u Indoneziji (Yeni Herdiyeni i Fifi Gus Dwiyanti)
 • Grupa Silene saxifraga: novi taksonomski koncept (Sanja Đurović)
 • Bioraznolikost i njeni ekološki učinci (Nina Šajna)
 • Hrvatska krška ušća – nastanak i mijene (Mladen Juračić)
 • Japanski parkovi (Jasenka Topić)
 • Čovjek i drvo: kulturna i socijalna povijest (Mirko Sardelić)
 • Pacifik (Zrinka Ljubešić)
 • Fitokomponenta u biocenozama sedrenih barijera (Nikola Koletić)
2017.
 • Tenerifi; Otok vjetra, vječnog proljeća i guštera (Mara Vukojević)
 • Analogni agroekosustavi: uzgoj biljaka oponašanjem prirode (Antun Jelinčić)
 • Kuda to ide Homo sapiens? (Toni Nikolić)
 • Zašto je razumijevanje interakcija biljaka i okoliša bitno za zdravlje i ljepotu? (Dunja Šamec)
 • Diversity, origin and speciation of diatoms in Lake Ohrid (Zlatko Levkov)
 • Bioraznolikost u Hrvatskoj – jučer, danas, sutra (Jasenka Topić)
 • Eurasian forest-steppes: a global outlook from the Carpathian Basin (László Erdős)
 • Flora zidova u gradu Zagrebu (Luna Džidić-Uzelac)
 • Vegetacijska tipologija Hrvatske od von Humboldta do Mucine (Antun Alegro)
 • Etnobotanički aspekt korištenja bilja na Jadranskim otocima – znanstvena istraživanja (Ivana Vitasović Kosić)
 • Svijet drugih / kroz moje oči -putovanje u srce prašume (Tamara Sertić)
 • Intenzitet fotosinteze i kapacitet izmjene plinova kod hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Boris Lazarević)
 • Erasmus iskustvo akademske mobilnosti u Indoneziji (Marko Zebec)
 • Botanika u farmaciji, fitoterapiji i aromaterapiji (Stribor Marković)
 • Rogač – vrijedna i “zaboravljena” biljka (Siniša Srečec)
 • Od Sao Paula do Rio de Janeiro-a (Martina Temunović)
2016.
 • Botanički izlet u Ninski zaljev iliti kako je regionalno izumrla vrsta opet među nama (Vedran Šegota, Sandro Bogdanović i Antun Alegro)
 • Opažanje i modeliranje klimatskih promjena (Mirko Orlić)
 • Uzgoj povrća na balkonu (Kornelija Benyovsky Šoštarić)
 • Najdraže jelo Louisa XIV (Maja Mejdandžić)
 • Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ) (Saša Likić)
 • Gdje je nestala Cyclotella? (Marija Gligora Udovič)
 • Dijatomeje: mali organizmi – veliki utjecaj (Petar Žutinić i Buga Berković)
 • Koliko poznajemo hrast lužnjak? Mitovi, činjenice i neka nova pitanja (Martina Temunović)
 • Antimikrobno djelovanje konzervansa i važnost njihove primjene u kozmetičkoj industriji (Gordana Gorinšek)
 • Biološka aktivnost fitokemikalija biljne vrste Centaurea ragusina L. (Valerija Vujčić)
 • Ekspedicija Nessie II (Zrinka Ljubešić)
 • Put oko svijeta u 46 dana (Sandi Orlić)
 • Herbarijske zbirke – od biljke i terena, preko povijesti i kulture, do digitalizacije i molekularne biologije (Ivana Rešetnik)
 • Parkovi i dvorci Pariza i okolice (Darko Mihelj)
 • Od Shkodëra do Sarandë (Albanija) (Nenad Jasprica)
 • Kako se kupus nosi sa stresom? (Branka Salopek Sondi)
 • Cret Đon Močvar – oaza biološke raznolikosti (Andreja Brigić)
 • Turistička botanika i botanički turizam: mogućnosti i perspektive (Sanja Kovačić)
2015.
 • Leptiri i biljke. Biljke na jelovniku leptira (Nikola Tvrtković)
 • I sitno je bitno: Prochlorococus marinus – Najsitniji i najdominantniji fotosintetski organizam na Zemlji (Ivana Bošnjak)
 • Madagaskar (Davorka Kitonić
 • Što se dogodilo sa znanstvenim imenima orhideja? (Nejc Jogan)
 • Permakultura – pogled ispod površine (Miroslav Kiš)
 • Endosimbioza i evolucija eukariota (Karlo Radečić)
 • Parožine – pioniri kolonizacije dna vodenih staništa (Igor Stanković)
 • Ekspedicija Nessie (Zrinka Ljubešić)
 • Zgodne crtice nezgodnog putovanja – GMA (Ivana Rešetnik, Marija Jug-Dujaković, Marin Ježić i Sandro Bogdanović)
 • Od biljnog žljezdanog tkiva do staklene bočice eteričnog ulja. Uloga mirisa i njihova važnost u svakodnevnom životu čovjeka (Gordana Gorinšek)
 • Podrijetlo, udomaćenje i širenje graha (Phaseolus vulgaris L.) (Zlatko Liber)
 • Hijerobotaničke i druge crtice iz Svete zemlje (Tihomir Miličević
 • QUORUM SENSING – dijatomeje vs. bakterije – rivali ili saveznici? (Maja Mejdandžić)
 • Dva stoljeća istraživanja mahovina u Hrvatskoj (Antun Alegro )
 • Vjetroelektrane i zaštita prirode u Hrvatskoj (Boštjan Surina
 • Bilo kuda-alge svuda ili male crtice iz velike Kine (Anđelka Plenković-Moraj)
 • Simbolika bilja u slikarstvu (Antun Alegro)
 • Tajne Pančićeve omorike (Jelena  M. Aleksić)
 • Jedemo li dovoljno graha? Raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara u nutritivnom sastavu (Mirjana Herak Ćustić)
2014.
 • Put u Tur Abdin – aramejsko gorje u turskom dijelu Mezopotamije (krajolici, stari gradovi, manastiri, povijest, drevne kršćanske zajednice) (Tihomir Miličević)
 • Pridružujuće kartiranje od QTL do Kadulja: Studija slučaja endemičnih kadulja (Jerko Gunjača)
 • Mikroalge – energetska budućnost Mediterana? (Sunčica Bosak)
 • Adaptivna genetska raznolikost: Studija slučaja endemičnih kadulja (Zlatko Šatović)
 • S.O.S. ambrozija svuda oko nas (Božena Mitić)
 • Uloga epigenetičkih fenomena u ekologiji i evoluciji biljaka: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja  (Vlatka Zoldoš)
 • ישראל – putovanje svetom zemljom (Martina Temunović)
 • Botanic gardens as living libraries: places of perennial pleasure
 • Promocija sveučilišnog udženika “Dendrologija – cvijet, češer, plod, sjeme“ (Marilena Idžojtić)
 • Vaskularna flora sjeverne padine planine Matokit i okolice Vrgorca (Mara Vukojević)
 • Floristički vodič Nacionalnog parka „Risnjak“: Leska – Priručnik o flori (Mirjana Vrbek)
 • Filogenija i poliploidna evolucija roda Knautia (Ivana Rešetnik)
 • Osnovni tipovi tala u Hrvatskoj (Boris Vrbek)
 • Život i djelo Luja Adamovića (1864. – 1935.) u povodu 150. obljetnice rođenja (Nenad Jasprica)
 • Vaskularna flora Nacionalnog parka Mljet (Vedran Šegota)
 • Koliko su potrebna autekološka i sinekološka istraživanja u Hrvatskoj? (Jasenka Topić)
2013.
 • NATURA 2000 MANMON“ s livadnim procjepkom – Početak monitoringa biljnih vrsta Hrvatske (Sanja Kovačić)
 • Prof. dr. Ivo Horvat – životno djelo (Ljudevit Ilijanić) 
 • Zašto Hrvatska još nema suvremenu analitičku floru? (Ljudevit Ilijanić)
 • Genetska raznolikost hrvatskih endemičnih zvončića roda Campanula (Sandro Bogdanović)
 • Distribution, morphology and systematics of the genus Salvia (Rasprostranjenost, morfologija i sistematika roda Salvia) (Sandro Bogdanović)
 • Application of GIS technology to biodiversity conservation (Primjena GIS tehnologije u zaštiti bioraznolikosti) (Toni Nikolić)
 • Vukotinović-istaknuti sudionik hrvatskog narodnog preporoda (Josip Balabanić)
 • Fitoplankton – izvor života na Zemlji (Zrinka Ljubešić)
 • Traže se! – o nekim novim i slabo poznatim vrstama naše flore (Jasenka Topić)
 • საქართველო (Gruzija) (Ivana Rešetnik)
 • Josip Kalasancije Schlosser vitez Klekovski – život i rad – danas pomalo zaboravljen (Darko Mihelj)
 • Životni put i djelo Ljudevita pl. Farkaša Vukotinovića – u povodu dvjestote obljetnice rođenja (Ljerka Regula)
2011./2012.
 • Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja (Zlatko Šatović)
 • Pollen – an invisible trace (Forensic Palynology) (Martina Weber)
 • Flora Gornjeg Kamenjaka (Ivica Ljubičić i Sandro Bogdanović)
 • Kina – izgubljeni u prijevodu (Martina Temunović)
 • Predstavljanje knjige „Šumska vegetacija Hrvatske“ (Joso Vukelić)
 • Ukrasni kultivari autohtonih vrsta drveća i grmlja (Marilena Idžojtić)
 • Sukcesija travnjaka na Medvednici (Hrvoje Kutnjak)
 • Orhidoflora budućeg Regionalnog parka Hrvatsko zagorje (Ljiljana Borovečki-Voska i Dubravko Šincek)
 • Apeninski botanički pothvati (Sandro Bogdanović) 
 • Kroz šumu zakonskih propisa o zaštiti biljnih svojti u Hrvatskoj (Vida Posavec Vukelić)
 • Makrofiti u ocjeni stanja voda (Antun Alegro)
 • Ekološke i vegetacijske osobitosti naših krških polja (Jasenka Topić)
 • Salvia brachyodon Vandas: ugroženost, endemičnost i ostale zanimljivosti iz našeg labosa (Zlatko Liber)
 • Biljni svijet planina Sicilije (Madonie, Nebrodi, Etna) (Vedran Šegota)
 • Aventuras Brasileiras (Maja Maslać)
 • Botaničko putovanje po Južnoafričkoj Republici (Fynbos i Succulent karoo) (Željko Škvorc i Daniel Krstonošić)
 • Izložba orhideja NY Botaničkog vrta i još ponešto s istočne obale (Dubravka Sandev)
 • Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske u organizaciji Hrvatskog botaničkog društva (Sanja Kovačić)
 • Genes and Geometry in flower formation and evolution in Angiosperms (Johana Gielis)
 • Proljetna flora Dalmacije (Sandro Bogdanović)
 • Mate Botteri – hvarski prirodoslovac (Milovan Buchberger)
 • Rijetke i “rijetke” biljke hrvatske flore (Jasenka Topić)
 • Rod Sphagnum u Hrvatskoj (Antun Alegro)
2010.
 • Turska-Sirija-Libanon (Ana Kojaković)
 • Lastovsko otočje… (Darko Mihelj)
 • Azorski otoci (Biserka Juretić)
 • Rod Fumana (Cistaceae) u flori Hrvatske (Sandro Bogdanović)
 • Japan – doživljaji botaničara (Jasenka Topić)
 • Makedonija (Antun Alegro)
 • Alpe i flora Alpa (Dubravka Šoljan)
 • Kanarsko otočje: Tenerife i Gomera; NP Teide (Igor Boršić)
 • Fitopatogene gljive i mikoze na endemičnim i  zaštićenim biljnim svojtama u našoj flori (Tihomir Miličević)
 • Važnost flore i vegetacije za život i preživljavanje u prirodi (Sanja Kovačić)