Hrvatsko botaničko društvo

Upute recenzentima

Uredništvo smatra da je peer review temelj osiguravanja kvalitete, originalnosti i integriteta znanosti i znanstvenog istraživanja. Želimo učiniti sve što možemo kako bi podržali peer review proces i recenzente koji ga provode. Svi znanstveni prilozi prolaze kroz dvije slijepe recenzije.

Potencijalni recenzenti:

 1. dobivaju mailom pozivnicu sa sažetkom neautoriziranog rukopisa i zamolbom da provedu recenziju istoga, na temelju sažetka procjenjuju da li su prikladni recenzenti, tj. da li odgovaraju svojim profesionalnim profilom i da nisu u sukobu interesa;
 2. u slučaju prihvata recenzije, dobijaju mailom formalni recenzentski obrazac, neautorizirani rukopis i prateće materijale;
 3. provode recenziju;
 4. po prihvatu ispunjenih recenzentskih obrazaca, uredništvo odlučuje o daljnjem smjeru obrade zaprimljenog rukopisa;
 5. na zahtjev recenzenta, uredništvo izdaje recenzentima potvrdu o provedenom recenzentskom postupku.

Recenzenti provode recenziju u skladu s najboljom peer review praksom (usporedi Best Practice Guidelines on Publishing Ethics A Publisher’s Perspective Second Edition) držeći se sljedećih glavnih načela:

 

 1. promtno odgovaraju na poziv uredništva, kako ne bi neodgovaranjem produljili proces recenzije;
 2. tretiraju rukopis kao povjerljiv materijal koji ne umnožavaju, objavljujeju ili distribuiraju;
 3. komentiraju isključivo sadržaj rukopisa i ne skreću s teme. U slučaju nejasnoća komuniciraju s uredništvom;
 4. daju konstruktivne komentare s jedinim ciljem da autor ili autori mogu poboljšati svoj rad, čak i ako isti ne bude prihvaćen za objavljivanje;
 5. osiguraju dovoljno osobnog vremena za kvalitetnu recenziju, koja ponekad može biti zahtjevna;
 6. numeriraju svoje komentare kao bi numeracija olakšala naknadnu obradu i korespondeciju s autorom ili autorima;
 7. koncentriraju se na znanstveni sadržaj, a na ostale aspekte su tolerantni (kvaliteta jezika, gramatika i sl., što je dio rada uredništva);
 8. osobito se fokusiraju na zaključke koji najjasnije određuju znanstveni doprinos rukopisa;
 9. provjeravaju kvalitetu primijenjenih metoda, veličine uzoraka, obuhvata i sl., u svrhu osiguravanja provjere ili ponavljanja rezultata.