I SITNO JE BITNO: Prochlorococus marinus - Najsitniji i najdominantniji fotosintetski organizam na Zemlji

Predavanje "I SITNO JE BITNO: Prochlorococus marinus - Najsitniji i najdominantniji fotosintetski organizam na Zemlji" dr. sc. Ivane Bošnjak

Predavanje će se održati u četvrtak, 29. siječnja u 18.00 sati  na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1 (animalna fiziologija-prizemlje)

 

Flora Hrvatske - Invazivne biljke

Autori: Toni Nikolić, Božena Mitić i Igor Boršić
Godina izdavanja: 2014.
Izdavač: Alfa d.d.

Invazivne biljke su tu, oko nas. Nanose štetu okolišu, biološkoj raznolikosti i nama samima. Ovo je knjiga o njima u flori Hrvatske. Namijenjena je studentima biologije i biotehničkih znanosti, svekolikom građanstvu, no i stručnoj zajednici (biolozima, šumarima, agronomima, pojedinim profilima državnih službenika), onima koji će to tek biti i onima koji to već jesu. Dio je serije „Botanička biblioteka” koju je pokrenulo Hrvatsko botaničko društvo s dosad već objavljenim naslovima „Flora Medvednice” i „Flora jadranske obale i otoka”. Stručni je prilog fenomenu invazivnih biljaka, a želja da se pomogne u sagledavanju i njihovoj kontroli u našoj sredini. U prvom dijelu publikacije namjera autora bila je upoznati čitatelja s osnovnim terminima, definicijama, konceptima invazivnih vrsta i dati odgovore na neka od brojnih pitanja: Što su invazivne vrste ? Kako utječu na okoliš i čovjeka? Odakle i kako dolaze? Koje su njihove odlike? Koliko su dugo ovdje? Koliko ih ima u Hrvatskoj i koje su to biljke? Na kojim se staništima pojavljuju? Kako ih suzbijati? Tekstu je pridružen tumač pojmova korištenih u knjizi, kao i obiman popis literature (koji je iz dana u dan sve dulji) za one koji požele dublje ući u problematiku. U publikaciji su prikazivani podatci za svijet, Europu i Hrvatsku neovisno, što omogućuje usporedbe.
U drugom dijelu obrađena je detaljno i na popularniji način većina od 70-ak biljaka s preliminarnog popisa invazivnih biljaka flore Hrvatske, s podatcima o njihovoj građi, ekologiji, staništima na kojima se pojavljuju, zemlji podrijetla, mogućnostima kontrole, fotografi jama i dr. Njihovo je prepoznavanje „ključ“ njihova praćenja i kontrole, stoga se nadamo da ce ovaj dio knjige i u tome pomoći.

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva elektronički je časopis HBoD-a namijenjen objavljivanju stručnih i znanstvenih priloga o flori i vegetaciji, te drugih podataka i informacija domaćoj, ali i inozemnoj botaničkoj i drugoj zajednici. Geografski je primarno usmjeren na područje Republike Hrvatske. Stručno i znanstveno je primarno usmjeren na objavljivanje priloga o poznavanju flore i vegetacije, nomenklaturnim pitanjima i taksonomiji, ali i drugih i raznorodnih podataka vezanih uz poznavanje nacionalne flore. Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Službene web stranice časopisa su: http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD
Na njima se nalaze dosad objavljeni brojevi Glasnika.