6th Balkan Botanical Congress

The prominent international scientific gathering – 6th Balkan Botanical Congress – will take place in Rijeka (Croatia), September 14 .– 18. 2015. The Congress is organized by Natural History Museum in Rijeka, Croatian Botanical Society, Botanical Society of Slovenia and University of Rijeka. Further information will be available soon.

 

 

 

Flora Hrvatske - Invazivne biljke

Autori: Toni Nikolić, Božena Mitić i Igor Boršić
Godina izdavanja: 2014.
Izdavač: Alfa d.d.

Invazivne biljke su tu, oko nas. Nanose štetu okolišu, biološkoj raznolikosti i nama samima. Ovo je knjiga o njima u flori Hrvatske. Namijenjena je studentima biologije i biotehničkih znanosti, svekolikom građanstvu, no i stručnoj zajednici (biolozima, šumarima, agronomima, pojedinim profilima državnih službenika), onima koji će to tek biti i onima koji to već jesu. Dio je serije „Botanička biblioteka” koju je pokrenulo Hrvatsko botaničko društvo s dosad već objavljenim naslovima „Flora Medvednice” i „Flora jadranske obale i otoka”. Stručni je prilog fenomenu invazivnih biljaka, a želja da se pomogne u sagledavanju i njihovoj kontroli u našoj sredini. U prvom dijelu publikacije namjera autora bila je upoznati čitatelja s osnovnim terminima, definicijama, konceptima invazivnih vrsta i dati odgovore na neka od brojnih pitanja: Što su invazivne vrste ? Kako utječu na okoliš i čovjeka? Odakle i kako dolaze? Koje su njihove odlike? Koliko su dugo ovdje? Koliko ih ima u Hrvatskoj i koje su to biljke? Na kojim se staništima pojavljuju? Kako ih suzbijati? Tekstu je pridružen tumač pojmova korištenih u knjizi, kao i obiman popis literature (koji je iz dana u dan sve dulji) za one koji požele dublje ući u problematiku. U publikaciji su prikazivani podatci za svijet, Europu i Hrvatsku neovisno, što omogućuje usporedbe.
U drugom dijelu obrađena je detaljno i na popularniji način većina od 70-ak biljaka s preliminarnog popisa invazivnih biljaka flore Hrvatske, s podatcima o njihovoj građi, ekologiji, staništima na kojima se pojavljuju, zemlji podrijetla, mogućnostima kontrole, fotografi jama i dr. Njihovo je prepoznavanje „ključ“ njihova praćenja i kontrole, stoga se nadamo da ce ovaj dio knjige i u tome pomoći.

Novi Flora Croatica - Geoportal

Započeo je s radom novi Geoportal Flora Croatica baze podataka namjenjen prikazu različitih tipova prostornih informacija. Pristupa mu se poveznicom s početne strane FCD-a (hirc.botanic.hr/fcd/) ili neposredno s poveznice    http://hirc.botanic.hr/fcd/beta/map/distribution. Osim javnog prikaza rasprostranjenosti svojti vasklularne flore Hrvatske na mrežama MTB 1/4 i HTRS 10x10, omogućen je i pregled različitih drugih tipova podataka.

EADSVE 2015

Dear colleagues and friends!

We would like to invite you to the 36th meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology that will be held in Osijek, Croatia, from 17th to 20th June 2015.