Put u Tur Abdin – aramejsko gorje u turskom dijelu Mezopotamije (krajolici, stari gradovi, manastiri, povijest, drevne kršćanske zajednice)

Pozivamo Vas na predavanje izv. prof. dr. sc. Tihomira Miličevića pod naslovom "Put u Tur Abdin – aramejsko gorje u turskom dijelu Mezopotamije (krajolici, stari gradovi, manastiri, povijest, drevne kršćanske zajednice)" koje će se o održati u četvrtak, 11. prosinca 2014. u 18.00 sati na Rooseveltovom trgu 6 u predavaonici BO1 (animalna fiziologija-prizemlje).

Flora Hrvatske - Invazivne biljke

Autori: Toni Nikolić, Božena Mitić i Igor Boršić
Godina izdavanja: 2014.
Izdavač: Alfa d.d.

Invazivne biljke su tu, oko nas. Nanose štetu okolišu, biološkoj raznolikosti i nama samima. Ovo je knjiga o njima u flori Hrvatske. Namijenjena je studentima biologije i biotehničkih znanosti, svekolikom građanstvu, no i stručnoj zajednici (biolozima, šumarima, agronomima, pojedinim profilima državnih službenika), onima koji će to tek biti i onima koji to već jesu. Dio je serije „Botanička biblioteka” koju je pokrenulo Hrvatsko botaničko društvo s dosad već objavljenim naslovima „Flora Medvednice” i „Flora jadranske obale i otoka”. Stručni je prilog fenomenu invazivnih biljaka, a želja da se pomogne u sagledavanju i njihovoj kontroli u našoj sredini. U prvom dijelu publikacije namjera autora bila je upoznati čitatelja s osnovnim terminima, definicijama, konceptima invazivnih vrsta i dati odgovore na neka od brojnih pitanja: Što su invazivne vrste ? Kako utječu na okoliš i čovjeka? Odakle i kako dolaze? Koje su njihove odlike? Koliko su dugo ovdje? Koliko ih ima u Hrvatskoj i koje su to biljke? Na kojim se staništima pojavljuju? Kako ih suzbijati? Tekstu je pridružen tumač pojmova korištenih u knjizi, kao i obiman popis literature (koji je iz dana u dan sve dulji) za one koji požele dublje ući u problematiku. U publikaciji su prikazivani podatci za svijet, Europu i Hrvatsku neovisno, što omogućuje usporedbe.
U drugom dijelu obrađena je detaljno i na popularniji način većina od 70-ak biljaka s preliminarnog popisa invazivnih biljaka flore Hrvatske, s podatcima o njihovoj građi, ekologiji, staništima na kojima se pojavljuju, zemlji podrijetla, mogućnostima kontrole, fotografi jama i dr. Njihovo je prepoznavanje „ključ“ njihova praćenja i kontrole, stoga se nadamo da ce ovaj dio knjige i u tome pomoći.

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva elektronički je časopis HBoD-a namijenjen objavljivanju stručnih i znanstvenih priloga o flori i vegetaciji, te drugih podataka i informacija domaćoj, ali i inozemnoj botaničkoj i drugoj zajednici. Geografski je primarno usmjeren na područje Republike Hrvatske. Stručno i znanstveno je primarno usmjeren na objavljivanje priloga o poznavanju flore i vegetacije, nomenklaturnim pitanjima i taksonomiji, ali i drugih i raznorodnih podataka vezanih uz poznavanje nacionalne flore. Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Službene web stranice časopisa su: http://hirc.botanic.hr/Glasnik-HBoD
Na njima se nalaze dosad objavljeni brojevi Glasnika.

Šumsko zeljasto bilje Hrvatske

Autori: Jozo Franjić i Željko Škvorc
Godina izdavanja: 2014.
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

U sveučilišnom udžbeniku „Šumsko zeljasto bilje Hrvatske“ obrađena je većina zeljastih vrsta koje rastu u šumama, šumskim rubovima, šumskim čistinama i sličnim staništima na području Hrvatske. Neke od njih prikazane su detaljno (274 vrste), dok su druge samo spomenute riječju i/ili slikom. Knjiga ima 626 stranica sa 786 fotografija. Udžbenik je namijenjen studentima Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga može biti od koristi i u izobrazbi stručnjaka drugih struka ali i svim ljubiteljima prirode koji se stalno ili povremeno susreću sa šumskim biljkama. Za vrste koje su detaljno obrađene navedeni su podaci o rasprostranjenosti, staništu, izgledu i biološkim značajkama. Također se navode osnovni podaci o varijabilnosti vrste. Prikazani su i osnovni podaci o važnosti pojedinih biljaka u životu čovjeka (ukras, hrana, lijek, otrovnost i sl.). Na kraju knjige nalazi se kazalo pojmova, kazalo znanstvenih imena, sinonima i hrvatskih imena.

Botanic gardens as living libraries: places of perennial pleasure

The European Botanical and Horticultural Libraries Group (EBHL), Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje, Hrvatsko botaničko društvo i Dubrovačke knjižnice organiziraju i pozivaju Vas u Tjednu botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske na javno predavanje Botanic gardens as living libraries: places of perennial pleasure (Botanički vrtovi su kao žive knjižnice: mjesta za višegodišnje uživanje).

Distributed European School of Taxonomy - Botanical Nomenclature training course

Botanical Nomenclature Course description: This in-depth course will teach the principles of plant nomenclature according to the International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (ICN) so that participants can apply good nomenclatural practice when undertaking taxonomic revisions, compiling checklists etc.

ČETVRTI TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA I ARBORETUMA HRVATSKE

Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatskog botaničkog društva u suradnji s brojnim suorganizatorima organizira ČETVRTI „TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA I ARBORETUMA HRVATSKE“ od 12. do 18. svibnja 2014.

DUBROVNIK-LOKRUM – HVAR – KARLOVAC – KAŠTELA – KOPRIVNICA – KRASNO-ZAVIŽAN – MAKARSKA-KOTIŠINA – MARINA-VRSINE – MALI LOŠINJ – POREČ – RIJEKA – SIBINJ – SPLIT – TISNO – TROGIR – TRSTENO – VINICA-MARČAN – VOĆIN-LISIČINE – ZABOK – ZAGREB