Hrvatsko botaničko društvo

Botanička bibiloteka

Izdanja

2020.

Izdanja

2019.

Izdanja

2015.

Izdanja

2010.

Izdanja

2016.

Izdanja

2016.-2017.

MORFOLOGIJA BILJAKA

Morfologija biljaka – Razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava

Autor: Toni Nikolić

Izdavač: Alfa d.d.

Godina: 2017.

Broj stranica: 569

U kontekstu ove knjige morfologija je shvaćena u širem smislu riječi pa sadrži i elemente anatomije, histologije, embriologije, ekologije i drugih bioloških disciplina. Naglasak je stavljen kada je god to bilo moguće na razumijevanje građe i razvoje nekog organa ili organskog sustava s aspekta njegove uloge i prilagodbe na zahtjeve živih i neživih uvjeta opstanka. Udžbenik je namijenjen u prvom redu studentima biologije te studentima biotehnoloških studija, poljoprivrede, šumarstva i farmacije.

ĐURĐEVAČKI PESKI

Autori: Roman Ozimec, Najla Baković, Lana Baričević, Boris Božić, Mihael Drakšić, Miljenko Ernoić, Norma Fressel, Mladen Kučinić, Ivana Kušan, Damir Lacković, Marija Martinko, Neven Matočec, Miroslav Samardžić, Josip Skejo, Dubravko Šincek

Izdavač: ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske

Godina: 2016.

Broj stranica: 96

FLORA POŽEŠKE KOTLINE I SLAVONSKOG GORJA

Autori: Mirko Tomašević

Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-Slavonske županije

Godina: 2016.

Broj stranica: 385

RJETKE BILJKE JADRANSKOG PRIBALJA 

Autori: Mihaela Britvec, Sandro Bogdanović, Ivica Ljubičić, Ivana Vitasović Kosić

Izdavač: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Godina: 2015.

Broj stranica: 213

OD SJEMENKE DO PLODA

Vodič kroz svijet drveća i grmlja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Autori: Dario Kremer, Irena Krušić Tomaić

Izdavač: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

Godina: 2015.

Broj stranica: 302

TRADICIJSKE SORTE I PASMINE DALMACIJE

Autori: Roman Ozimec, Jasmina Karoglan Kontić, Edi Maletić, Zdravko Matotan, Frane Strikić

Izdavač: Program Ujedinjenih naroda za razvoj

Godina: 2015.

Broj stranica: 591

Ova, Bijela knjiga obrađuje tradicijske sorte i pasmine Dalmacije te predstavlja važan korak u inventarizaciji postojećeg stanja ove regije s iznimnom bioraznolikosti te približava važnost tradicijskih pasmina i sorta široj javnosti. Na sveobuhvatan način donosi informacije o svim pasminama domaćih životinja te vrstama i sortama kulturnih biljaka koje su se pokazale važnima za život čovjeka kroz stoljeća na ovom prostoru. Knjiga je neprocjenjiv izvor dodataka svakoj biblioteci koja cijeni Dalmaciju, njenu izvornost, tradiciju i bioraznolikost. Knjiga je podijeljena u opći i specijalni dio. U općem dijelu daje se bogati pregled povijesti i geografskih osnova Dalmacije, geološke, hidrološke, klimatske i krajobrazne značajke, staništa i bioraznolikost, razvoj poljodjelstva, genetičke osnove nastanka sorta, zakonodavni okvir te ukupna bioraznolikost te osobna prirodoslovna karta Dalmacije i Hrvatske. 

ČUDESNO LIJEPA

Prirodna baština Primorsko-goranske županije

Urednica: Sonja Šišić

Izdavač: Primorsko-goranska županije, Javna ustanova Priroda

Godina: 2015.

Broj stranica: 591

Ova, Bijela knjiga obrađuje tradicijske sorte i pasmine Dalmacije te predstavlja važan korak u inventarizaciji postojećeg stanja ove regije s iznimnom bioraznolikosti te približava važnost tradicijskih pasmina i sorta široj javnosti. Na sveobuhvatan način donosi informacije o svim pasminama domaćih životinja te vrstama i sortama kulturnih biljaka koje su se pokazale važnima za život čovjeka kroz stoljeća na ovom prostoru. Knjiga je neprocjenjiv izvor dodataka svakoj biblioteci koja cijeni Dalmaciju, njenu izvornost, tradiciju i bioraznolikost. Knjiga je podijeljena u opći i specijalni dio. U općem dijelu daje se bogati pregled povijesti i geografskih osnova Dalmacije, geološke, hidrološke, klimatske i krajobrazne značajke, staništa i bioraznolikost, razvoj poljodjelstva, genetičke osnove nastanka sorta, zakonodavni okvir te ukupna bioraznolikost te osobna prirodoslovna karta Dalmacije i Hrvatske. 

ENDEMI U HRVATSKOJ FLORI

Autori: Toni Nikolić, Milenko Milović, Sandro Bogdanović, Nenad Jasprica

Izdavač: Alfa d.d.

Godina: 2015.

Broj stranica: 492

Endemična flora Hrvatske jedinstvena je i nekoliko puta bogatija od očekivanog prosjeka. Knjiga obiluje originalnim informacijama o endemičnim biljkama na prostoru Hrvatske, a nakon obrade svih vrsta koje pripadaju istom rodu nalazi se popis bibliografskih jedinica. Za svaku obrađenu svojtu, pored već navedenih podataka, priložen je vizualni prikaz rasprostranjenosti (areal) na geografskoj karti Hrvatske.

ZELENA KNJIGA

Hrvatske izvorne sorte vinove loze

Autori: Edi Maletic, Jasminka Karoglan Kontic, Ivan Pejic, Darko Preiner, Goran Zdunic, Marijan Bubola, Domagoj Stupic, Željko Andabaka, Zvjezdana Markovic, Silvio Šimon, Maja Žulj Mihaljevic, Ivana Ilijaš, Davorin Markovic

Izdavač: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Godina: 2015.

Zelene knjige su stručne publikacije u kojima je dan pregled ugroženih izvornih i udomaćenih vrsta, a Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze je svojevrstan pregled izvornog sortimenta vinove loze kojeg još uvijek možemo naći u Hrvatskoj – 125 izvornih sorata. U njoj je po prvi puta u svijetu izrađena klasifikacija ugroženosti udomaćenih sorata, a prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) za kategorizaciju ugroženosti divljih vrsta, prilagođenima za udomaćene sorte. Također, predložene su mjere zaštite s ciljem očuvanja izvornih genetskih resursa kao jedne od strateških smjernica  u okviru svjetskog cilja zaustavljanja smanjenja biološke raznolikosti.