Najava predavanja

Dinara back to LIFE

Poštovani članovi HBoD-a,
pozivamo vas na predavanje Dinara back to LIFE (projekt obnove travnjaka na području Dinare) koje će nam održati Tomislav Hudina i Luka Škunca iz udruge BIOM.

Predavanje će se održati u četvrtak 10.02.2022. u 18:00 sati preko platforme MS Teams.