Najava predavanja

Flora Hrastovačke gore i Značajnog krajobraza Zelinska glava

Poštovani članovi HBoD-a,
pozivamo vas na predavanje “Flora Hrastovačke gore (Sisačko – moslavačka županija) i Značajnog krajobraza Zelinska glava (Zagrebačka županija)” koje će održati Marija Bučar s Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu i Petra Videc iz Instituta za primijenjenu ekologiju (OIKON) iz Zagreba.

Predavanje će održati u četvrtak 27.01.2022. u 18:00 sati u predavaonici BO1 (Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6), a za članove izvan Zagreba osiguran je i prijenos preko platforme MS Teams.