Hrvatsko botaničko društvo

O časopisu

Izdavač: Hrvatsko botaničko društvo (www.hbod.hr)

Adresa uredništva: Glasnik Hrvatskog botaničkog društva, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

ISSN: 1848-8102

Skraćeni naslov: Glas. Hrvat. bot. druš.

Dinamika objavljivanja: 2 broja godišnje

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva autorima ne naplaćuje objavu radova.

Autorska prava u sklopu Glasnika Hrvatskog botaničkog društva

Glasnik Hrvatskog botaničkog društva je znanstveno-stručni časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Autori koji objave rad u Glasniku Hrvatskog botaničkog društva zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja. Rad se licencira pod CC BY licencom koja dopušta da članci budu ponovno korišteni i distribuirani bez ograničenja dokle god je izvorni sadržaj ispravno citiran.

Teme časopisa

Vaskularna flora, mahovine, lišajevi, alge, gljive, vegetacija, staništa, taksonomija, sistematika, nomenklatura, ekologija, primijenjena botanika

Namjena i ciljevi

Glasnik HBoD-a objavljuje:

A/ priloge sukladne prihvatljivim temama časopisa u obliku:

  1. Izvorni znanstveni članak
  2. Kratko priopćenje
  3. Stručni rad
  4. Pregledni rad

B/ priloge bibliografiji flore i vegetacije Hrvatske

C/ prikaze knjiga

D/ novosti i druge obavijesti povezane s radom HBoD-a kao i šire botaničke i biološke zajednice, te vezanih struka i disciplina.

 

Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestici