Objavljen je novi broj Glasnika

Objavljen je novi broj Glasnika Hrvatskog botaničkog društva!

Dragi članovi HBoD-a i pratitelji,

novi broj našeg časopisa Glasnik Hrvatskog botaničkog društva ugledao je svijetlo dana! Dvobroj za 2022. godinu sadrži čak 13 tekstova i donosi nam priče o flori Nacionalnog parka Krka i flori Čerkezovca, rezultate višegodišnjeg kartiranja orhideja, prikaz stare herbarijske zbirke grofa Franje Vojkovića, novost o tri nove alohtone vrste u našoj zemlji i još mnogo toga…

 

Novi broj pronađite na poveznicama:

https://hrcak.srce.hr/glasnik-hbod

http://hirc.botanic.hr/glasnik-hbod/