Poziv na predavanje

Valorizacija travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i odabranih ličkih krških polja

Tajana Uzelac Obradović¹, Dubravko Šincek² i Najla Baković¹

¹DVOKUT-ECRO d.o.o., ²Planinarsko društvo „Ravna gora“

Travnjaci na području Like predstavljaju neprocjenjivo bogatstvo Hrvatske, no nezaustavljivo mijenjanje načina korištenja prostora nameće brojne konzervacijske izazove. U predavanju će biti predstavljeno recentno šestomjesečno istraživanje s osvrtom na korištenje travnjaka za košnju, ispašu, pčelarstvo, na alergene i ljekovitih svojte te nalaze rijetkih i ugroženih svojti i biljnih zajednica. Istraživanje je financirala Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera.

Predavanje će se održati u četvrtak 08.12.2022. u 18:00 u predavaonici BO1 (Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6, Zagreb). Za članove izvan Zagreba osiguran je prijenos putem platforme MS Teams.